Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 7k
Neljapäev, 16. aprill 2020 - Brüssel

19. Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine

Parlamendi president luges ette kiirmeneteluse kohaldamise taotluste hääletuste tulemused (kodukorra artikkel 163).

Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - regionaalarengukomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalanduskomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Meditsiiniseadmed ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad

- muudatusettepanekud: neljapäev, 16. aprill 2020 kell 14.00;

- eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: neljapäev, 16. aprill 2020 kell 15.0.

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika