Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 8k
Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis - Brisele

19. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus attiecībā uz pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants).

Regula, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai pēc zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšana - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras stiprināšana - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: ārkārtas palīdzības sniegšana dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU papildu stiprināšana, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Zivsaimniecības komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Medicīniskas ierīces ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

- grozījumi: šodien, 2020. gada 16. aprīlī, plkst. 14.00;

- balsošana pa daļām un atsevišķi balsojumi: šodien, 2020. gada 16. aprīlī, plkst. 15.30.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika