Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 8k
Donderdag 16 april 2020 - Brussel

19. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Begrotingscommissie

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Commissie visserij

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Medische hulpmiddelen ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

- amendementen: vandaag, 16 april 2020 om 14 uur;

- stemmingen in onderdelen en aparte stemmingen: vandaag, 16 april 2020 om 15.30 uur.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid