Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 8k
Czwartek, 16 kwietnia 2020 r. - Bruksela

19. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

Rozporządzenie zmieniające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Komisja Budżetowa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Komisja Budżetowa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Komisja Budżetowa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Komisja Budżetowa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Komisja Budżetowa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Komisja Budżetowa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Komisja Rybołówstwa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Wyroby medyczne ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Wyznaczono następujące terminy:

- poprawki: dzisiaj 16 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00;

- głosowanie podzielone i głosowanie odrębne: dzisiaj 16 kwietnia 2020 r. o godz. 15.30.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności