Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες

20. Δεύτερη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί του:

Κανονισμού για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - επιτροπή BUDG

Δεύτερη δέσμη τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο (σημείο 25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.49.)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου