Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 16 april 2020 - Brussel

20. Tweede stemming
Volledige verslagen

Het Parlement stemt over:

Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - commissie BUDG

Tweede reeks amendementen op de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0143/2020

Er kan tot 14.30 uur gestemd worden.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt door de Voorzitter (punt 25 van de notulen van 16.4.2020).

(De vergadering wordt om 13.49 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid