Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 16. apríla 2020 - Brusel

20. Druhá časť hlasovaní
Doslovný zápis

Parlament bude hlasovať o tomto spise:

Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - výbor BUDG

Druhá séria pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020.

Hlasovanie potrvá do 14.30 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovaní oznámi predseda (bod 25 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.49 h.)

Posledná úprava: 8. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia