Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 16 април 2020 г. - Брюксел

22. Обявяване на резултатите от гласуването
CRE

Председателят прочете резултатите от гласуването по първата партида изменения към общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020 (точка 16 от протокола от 16.4.2020 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 11)

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0054)

Последно осъвременяване: 8 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност