Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες

22. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
CRE

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της πρώτης δέσμης τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 11)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0054)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου