Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 16. apríla 2020 - Brusel

22. Oznámenie výsledkov hlasovaní
CRE

Predseda prečítal výsledky hlasovania o prvej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020 (bod 16 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 11)

Pozri Prijaté texty: (P9_TA(2020)0054).

Posledná úprava: 8. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia