Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες

25. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
CRE

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας επί του:

Κανονισμού για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - επιτροπή BUDG (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0044)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 1)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της δεύτερης δέσμης τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 11)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0054)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου