Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Torstai 16. huhtikuuta 2020 - Bryssel

25. Äänestystulosten ilmoittaminen
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies luki ääneen lopullisen äänestyksen tulokset:

Asetus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG-valiokunta (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 20)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0044)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston asetukseksi.

Puhemies ilmoitti tulokset äänestyksestä, joka koski toista sarjaa tarkistuksia yhteiseen päätöslauselmaesitykseen RC-B9-0143/2020 (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 20).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0054)

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö