Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Donderdag 16 april 2020 - Brussel

25. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
CRE

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - commissie BUDG (punt 20 van de notulen van 16.4.2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Aangenomen (P9_TA(2020)0044)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 1)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad.

De Voorzitter maakt de uitslag bekend van de stemming over de tweede reeks amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0143/2020 (punt 20 van de notulen van 16.4.2020)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 11)

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0054)

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid