Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 16. apríla 2020 - Brusel

25. Oznámenie výsledkov hlasovaní
CRE

Predseda prečítal výsledky záverečného hlasovania o tomto spise:

Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)]výbor BUDG (bod 20 zápisnice zo dňa 16.4.2020)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Prijatý (P9_TA(2020)0044)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 1)

Parlament udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady.

Predseda oznámil výsledky hlasovania o druhej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 11).

Pozri Prijaté texty (P9_TA(2020)0054).

Posledná úprava: 8. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia