Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 16 април 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.График на месечните сесии
 6.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 7.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 10.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 11.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 12.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (разискване)
 16.Първо гласуване
 17.Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (продължeние на разискването)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Обявяване на резултатите от гласуването
 20.Второ гласуване
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Обявяване на резултатите от гласуването
 23.Трето гласуване
 24.Възобновяване на заседанието
 25.Обявяване на резултатите от гласуването
 26.Четвърто гласуване
 27.Възобновяване на заседанието
 28.Обявяване на резултатите от гласуването
 29.Обяснения на вот
 30.Поправки на вот и намерения за гласуване
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (159 kb) Присъствен списък (13 kb)    Резултати от поименно гласуване (4281 kb) 
 
Протокол (159 kb) Присъствен списък (13 kb)    Резултати от поименно гласуване (4281 kb) 
 
Протокол (76 kb) Присъствен списък (9 kb) Резултати от гласувания (41 kb) Резултати от поименно гласуване (192 kb) 
 
Протокол (280 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (148 kb) Резултати от поименно гласуване (1275 kb) 
Последно осъвременяване: 8 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност