Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 16 април 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.График на месечните сесии
 6.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 7.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 10.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 11.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 12.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (разискване)
 16.Първо гласуване
 17.Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (продължeние на разискването)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Обявяване на резултатите от гласуването
 20.Второ гласуване
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Обявяване на резултатите от гласуването
 23.Трето гласуване
 24.Възобновяване на заседанието
 25.Обявяване на резултатите от гласуването
 26.Четвърто гласуване
 27.Възобновяване на заседанието
 28.Обявяване на резултатите от гласуването
 29.Обяснения на вот
 30.Поправки на вот и намерения за гласуване
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (158 kb)
29/09/2020 15:46
  Списък на присъствалите (13 kb)
29/09/2020 15:33
 
Протокол (76 kb)
29/09/2020 15:46
  Списък на присъствалите (9 kb)
29/09/2020 15:33
  Резултати от различните гласувания (41 kb)
12/06/2020 08:54
  Поименни гласувания (195 kb)
12/06/2020 10:05
 
Протокол (286 kb)
29/09/2020 15:46
  Списък на присъствалите (70 kb)
29/09/2020 15:33
  Резултати от различните гласувания (148 kb)
12/06/2020 08:54
  Поименни гласувания (1281 kb)
12/06/2020 10:05
Последно осъвременяване: 29 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност