Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 6.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 10.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 11.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 12.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συζήτηση)
 16.Πρώτη ψηφοφορία
 17.Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 20.Δεύτερη ψηφοφορία
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 23.Tρίτη ψηφοφορία
 24.Επανάληψη της συνεδρίασης
 25.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 26.Τέταρτη ψηφοφορία
 27.Επανάληψη της συνεδρίασης
 28.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 29.Αιτιολογήσεις ψήφου
 30.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (162 kb)
29/09/2020 15:48
  Κατάσταση παρόντων (13 kb)
29/09/2020 15:34
 
Συνοπτικά πρακτικά (79 kb)
29/09/2020 15:48
  Κατάσταση παρόντων (9 kb)
29/09/2020 15:34
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (41 kb)
12/06/2020 08:54
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (188 kb)
12/06/2020 10:05
 
Συνοπτικά πρακτικά (285 kb)
29/09/2020 15:48
  Κατάσταση παρόντων (70 kb)
29/09/2020 15:34
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (146 kb)
12/06/2020 08:54
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1280 kb)
12/06/2020 10:05
Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου