Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 6.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 10.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 11.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 12.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συζήτηση)
 16.Πρώτη ψηφοφορία
 17.Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 20.Δεύτερη ψηφοφορία
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 23.Tρίτη ψηφοφορία
 24.Επανάληψη της συνεδρίασης
 25.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 26.Τέταρτη ψηφοφορία
 27.Επανάληψη της συνεδρίασης
 28.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 29.Αιτιολογήσεις ψήφου
 30.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (163 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (7677 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (163 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (7677 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (79 kb) Κατάσταση παρόντων (9 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (41 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (186 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (146 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1274 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου