Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 16. huhtikuuta 2020 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Istuntokalenteri
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 10.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 11.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 12.Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (keskustelu)
 16.Ensimmäinen äänestys
 17.EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (jatkoa keskustelulle)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Äänestystulosten ilmoittaminen
 20.Toinen äänestys
 21.Istunnon jatkaminen
 22.Äänestystulosten ilmoittaminen
 23.Kolmas äänestys
 24.Istunnon jatkaminen
 25.Äänestystulosten ilmoittaminen
 26.Neljäs äänestys
 27.Istunnon jatkaminen
 28.Äänestystulosten ilmoittaminen
 29.Äänestysselitykset
 30.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (12 kb)    Nimenhuutoäänestykset (7677 kb) 
 
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (12 kb)    Nimenhuutoäänestykset (7677 kb) 
 
Pöytäkirja (72 kb) Läsnäololista (9 kb) Äänestysten tulokset (41 kb) Nimenhuutoäänestykset (187 kb) 
 
Pöytäkirja (252 kb) Läsnäololista (60 kb) Äänestysten tulokset (129 kb) Nimenhuutoäänestykset (1256 kb) 
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö