Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 16 april 2020 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Datum för sammanträdesperioderna
 6.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 10.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 11.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 12.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (debatt)
 16.Första omröstningen
 17.En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 20.Andra omröstningen
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 23.Tredje omröstning
 24.Återupptagande av sammanträdet
 25.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 26.Fjärde omröstningen
 27.Återupptagande av sammanträdet
 28.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 29.Röstförklaringar
 30.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (131 kb) Närvarolista (12 kb)    Omröstningar med namnupprop (7677 kb) 
 
Protokoll (131 kb) Närvarolista (12 kb)    Omröstningar med namnupprop (7677 kb) 
 
Protokoll (71 kb) Närvarolista (9 kb) Omröstningsresultat (39 kb) Omröstningar med namnupprop (185 kb) 
 
Protokoll (255 kb) Närvarolista (61 kb) Omröstningsresultat (128 kb) Omröstningar med namnupprop (1255 kb) 
Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy