Indeks 
Zapisnik
XML 133kPDF 256kWORD 72k
Četvrtak, 16. travnja 2020. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Kalendar sjednica
 6.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 7.Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)
 8.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 9.Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi
 10.Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)(članak 56. Poslovnika)
 11.Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)
 12.Odluke o primjeni postupka u pridruženom odboru (članak 58. Poslovnika)
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Plan rada
 15.Usklađeno djelovanje EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (rasprava)
 16.Prvo glasovanje
 17.Usklađeno djelovanje EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (nastavak rasprave)
 18.Nastavak dnevne sjednice
 19.Objava rezultata glasovanja
 20.Drugo glasovanje
 21.Nastavak dnevne sjednice
 22.Objava rezultata glasovanja
 23.Treće glasovanje
 24.Nastavak dnevne sjednice
 25.Objava rezultata glasovanja
 26.Četvrto glasovanje
 27.Nastavak dnevne sjednice
 28.Objava rezultata glasovanja
 29.Obrazloženja glasovanja
 30.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 31.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 32.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 26. ožujka 2020.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:06 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o izazovu koji predstavlja pandemija bolesti COVID-19 i o ulozi Parlamenta i Unije prema europskim građanima.

Izrazio je u ime Parlamenta solidarnost sa žrtvama i odao počast svima koji sudjeluju u borbi protiv virusa.

Podsjetio je da treba nastaviti s borbom i pronaći rješenje za izlazak iz krize uz solidarnost i demokraciju.

Također je istaknuo važnost odluka koje će biti donesene na ovoj izvanrednoj sjednici u cilju usklađenog djelovanja Unije.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Kalendar sjednica

Predsjednik je obznanio da je na prošloj sjednici Konferencije predsjednika održanoj u četvrtak 2. travnja 2020. u dogovoru s predsjednicima klubova zastupnika odlučeno da će se danas i sutra, 16. i 17. travnja 2020., održati ova izvanredna sjednica kako bi se glasovalo o novim mjerama Komisije za borbu protiv COVID-a 19 i kako bi se raspravilo o stajalištu Parlamenta u vezi s borbom protiv pandemije i njezinih posljedica i ažuriralo ga.

Revidirani okvirni kalendar za 2020. dostupan je na internetskim stranicama Parlamenta.


6. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/891 u pogledu izračuna vrijednosti proizvodnje koju je organizacija proizvođača u sektoru voća i povrća stavila na tržište (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. ožujka 2020

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. travnja 2020

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i njoj srodnih spojeva (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. travnja 2020

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 te o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. travnja 2020

upućeno nadležnom odboru: IMCO


7. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za kromafenozid, fluometuron, pencikuron, sedaksan, tau-fluvalinat i triazoksid u ili na određenim proizvodima (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - rok: 24. svibnja 2020)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni prilogâ II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe prehrambenog aditiva Annatto, Bixin, Norbixin (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - rok: 25. svibnja 2020)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


8. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sjednice od veljače 2020. dostupna je na internetskoj stranici Parlamenta.


9. Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 47. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. ožujka 2020)

Odbor ECON

- Digitalne financijske usluge: novi rizici povezani s kriptovalutama - regulatorni i nadzorni izazovi u području financijskih usluga, institucija i tržišta (2020/2034(INL))

Odbori LIBE, FEMM

- Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja: kibernasilje (2020/2035(INL))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. ožujka 2020)

Odbori AFET, DEVE, BUDG

- Izvješće o provedbi o uzajamnim fondovima EU-a i Instrumentu za izbjeglice u Turskoj (2020/2045(INI))
(mišljenje: CONT, LIBE (članak 57. Poslovnika))

Odbor DEVE

- Utjecaj klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju (2020/2042(INI))
(mišljenje: ENVI, LIBE, FEMM)

- Nova strategija EU-a i Afrike: Partnerstvo za održiv i uključiv razvoj (2020/2041(INI))
(mišljenje: AFET (članak 57. Poslovnika), INTA (članak 57. Poslovnika), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

Odbor ECON

- Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija: napredak, stečeno iskustvo i prepreke koje treba savladati (2020/2046(INI))
(mišljenje: LIBE)

- Jačanje međunarodne uloge eura (2020/2037(INI))
(mišljenje: INTA)

- Daljnji razvoj unije tržišta kapitala: poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja (2020/2036(INI))

Odbor ENVI

- Prema uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađenog s pravilima WTO-a (2020/2043(INI))
(mišljenje: INTA (članak 57. Poslovnika), ECON (članak 57. Poslovnika))

Odbor LIBE

- Izvješće o provedbi o članku 43. Direktive 2013/32/EU o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (2020/2047(INI))

Odbor REGI

- Rodna dimenzija u kohezijskoj politici (2020/2040(INI))
(mišljenje: FEMM)

- Mijenjanje smjera demografskih trendova u regijama EU-a uz pomoć instrumenata kohezijske politike (2020/2039(INI))
(mišljenje: EMPL, AGRI)

Odbor TRAN

- Uspostava strategije EU-a za održivi turizam (2020/2038(INI))
(mišljenje: AGRI, CULT)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 54., članak 227., stavak 1. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. ožujka 2020)

Odbor PETI

- Izvješće u skladu s člankom 227. stavkom 7. Poslovnika o razmatranjima Odbora za predstavke tijekom 2019. godine (2020/2044(INI))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 114. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. ožujka 2020)

Odbor LIBE

- Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (2020/2048(INI))


10. Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)(članak 56. Poslovnika)

Odbor TRAN

- Uspostavljanje okvira za postizanje klimatske neutralnosti i izmjena Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. ožujka 2020)

odbori AFET, DEVE, BUDG

- Izvješće o provedbi o uzajamnim fondovima EU-a i Instrumentu za izbjeglice u Turskoj (2020/2045(INI))
(mišljenje: CONT, LIBE (članak 57. Poslovnika))

Odbor DEVE

- Nova strategija EU-a i Afrike: Partnerstvo za održiv i uključiv razvoj (2020/2041(INI))
(mišljenje: AFET (članak 57. Poslovnika), INTA (članak 57. Poslovnika), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

Odbor ENVI

- Prema uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađenog s pravilima WTO-a (2020/2043(INI))
(mišljenje: INTA (članak 57. Poslovnika), ECON (članak 57. Poslovnika))

Odbor FEMM

- Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a (2019/2167(INI))
(mišljenje: AFET (članak 57. Poslovnika))


12. Odluke o primjeni postupka u pridruženom odboru (članak 58. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. ožujka 2020)

- Izvješće o provedbi o uzajamnim fondovima EU-a i Instrumentu za izbjeglice u Turskoj (2020/2045(INI))
odbori: AFET, DEVE, BUDG (članak 58. Poslovnika)
(mišljenje: CONT, LIBE (članak 57. Poslovnika))

- Utjecaj partnerskog nasilja i prava skrbništva na žene i djecu (2019/2166(INI))
odbori: JURI, FEMM (članak 58. Poslovnika)

- Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja: kibernasilje (2020/2035(INL))
odbori: LIBE, FEMM (članak 58. Poslovnika)


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Odluka Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Odluka Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Ukrajine (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EU) br. 1379/2013 i Uredbe(EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za nošenje s krizom uzrokovanom izbijanjem bolesti COVID-19 (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013 u pogledu posebnih mjera za osiguravanje iznimne fleksibilnosti pri upotrebi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020. radi pružanja hitne pomoći državama članicama i dodatnog povećanja sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima u pogledu datuma primjene određenih njezinih odredaba (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2020.: pomoć Grčkoj kao odgovor na povećan migracijski pritisak – hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 – potpora obnovi nakon potresa u Albaniji – ostale prilagodbe – stajalište Vijeća od 14. travnja 2020. (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 05/2020.-Odjeljak III - Komisija (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2020.: pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 – stajalište Vijeća od 14. travnja 2020. (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Uredba Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.– 2020. u pogledu opsega ukupne razlike do gornje granice za obveze (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 2/2020 – Odbor regija (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

2) zastupnika

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o povećanju financijskih sredstava Unije za regije koje se suočavaju s financijskim i demografskim izazovima (B9-0131/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver Ivan Štefanec. Prijedlog rezolucije o Danu zaštite od požara Europske unije (B9-0132/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o prenapučenosti zatvora i rizicima za sigurnost (B9-0133/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o migracijskoj krizi na grčko-turskoj granici (B9-0134/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Prijedlog rezolucije o kriterijima za upotrebu sredstava iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (B9-0135/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Jordan Bardella. Prijedlog rezolucije o migracijskim tokovima u Europi i odnosima s Turskom (B9-0136/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Elena Lizzi. Prijedlog rezolucije o uspostavi europske banke podataka o studentima u programu mobilnosti i o aktivaciji koordiniranih postupaka sigurne repatrijacije u kriznim situacijama (B9-0137/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT


14. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za plenarnu sjednicu 16. i 17. travnja 2020. (PE 650.788/PDOJ).

Predsjednik je priopćio da je od Komisije primio zahtjeve za primjenu hitnog postupka (članak 163. Poslovnika) na sljedeće:

—   Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. ***

—   Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2020. - Pomoć Grčkoj kao odgovor na povećani migracijski pritisak - Hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 - Potpora Albaniji za obnovu nakon potresa - Druge prilagodbe

—   Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2020.: Pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

—   Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: migracije, priljevi izbjeglica i sigurnosne prijetnje, hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja - 2020/2053(BUD)

—   Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: migracije, priljevi izbjeglica i sigurnosne prijetnje, hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja - 2020/2056(BUD)

—   Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke u 2020.: pružanje hitne pomoći državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19

—   Posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti pri uporabi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 ***I

—   Uvođenje posebnih mjera kao odgovor na krizu izazvanu izbijanjem bolesti COVID-19 ***I

—   Posebne mjere za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture ***I

—   Medicinski proizvodi ***I

Slijedom toga, nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, Predsjednik je predložio sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda:

Izjave Vijeća i Komisije o usklađenom djelovanju EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica: rasprava će se održati od 9 do 12 sati.

Glasovanja u četvrtak i petak odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

Četvrtak

Prvo glasovanje održat će se od 9:30 h do 10:30 h, a glasovat će se o gore navedenim zahtjevima za hitni postupak i o prvom nizu amandmana na prijedlog zajedničke rezolucije o usklađenom djelovanju EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica.

Rezultati prvog glasovanja bit će objavljeni u 13:30 h.

Drugo glasovanje održat će se od 13:30 h do 14:30 h, a glasovat če se o uredbi o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. i o drugom nizu amandmana na prijedlog zajedničke rezolucije o usklađenom djelovanju EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica.

Rezultati drugog glasovanja bit će objavljeni u 17 sati.

Treće glasovanje održat će se od 17 do 18 sati, a glasovat će se o trećem nizu amandmana na prijedlog zajedničke rezolucije o usklađenom djelovanju EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica.

Rezultati trećeg glasovanja bit će objavljeni u 20:30 h.

Četvrto glasovanje održat će se od 20:30 h do 21:30 h, a glasovat će se o četvrtom nizu amandmana na prijedlog zajedničke rezolucije o usklađenom djelovanju EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica.

Rezultati četvrtog glasovanja bit će objavljeni u 22:50 h, dnevna sjednica će biti zatvorena u 23 sata.

Petak

Sjednica će biti otvorena u 9 sati, a prvo glasovanje održat će se u 9:10, uz glasovanje o amandmanima:

- na Nacrt izmjene proračuna br. 1/2020 i na Nacrt izmjene proračuna br. 2/2020;

- na dva predmeta o mobilizaciji instrumenta fleksibilnost za 2020.;

- na predmet o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020.;

- na tri predmeta u postupku suodlučivanja o paketu mjera za koronavirus II;

- o Medicinskim proizvodima.

Rezultati prvog glasovanja bit će objavljeni u 12:30 h.

Drugo glasovanje održat će se od 12:30 h do 13:30 h, a riječ je o konačnom glasovanju o:

- Nacrtu izmjene proračuna br. 1/2020 i Nacrtu izmjene proračuna br. 2/2020;

- dvama predmetima o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za 2020.;

- predmetu o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020.;

- trima predmetima u postupku suodlučivanja o paketu mjera za koronavirus II;

- Medicinskim proizvodima;

- zajedničkom prijedlogu rezolucije: Usklađeno djelovanje EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (RC-B9-0143/2020).

Rezultati drugog glasovanja bit će objavljeni u 16 sati.

Treće glasovanje o amandmanima ili konačno glasovanje o nekom drugom prijedlogu rezolucije o pandemiji bolesti COVID-19 i njezinim posljedicama održat će se eventualno od 16 do 17 sati, a rezultati glasovanja bili bi objavljeni u 19:30 h.

Četvrto glasovanje o amandmanima ili konačno glasovanje o nekom drugom prijedlogu rezolucije o pandemiji bolesti COVID-19 i njezinim posljedicama održat će se eventualno od 19:30 h do 20:30 h, a rezultati glasovanja bili bi objavljeni u 22:30 h.

Sjednica bi bila zatvorena u 23:00 h.

Parlament je izrazio suglasnost s ovim prijedlozima.

Time je utvrđen plan rada.

°
° ° °

Prije no što je otvorio raspravu predsjednik je priopćio da će se prvo glasovanje održati od 9:30 h do 10:30 h.


15. Usklađeno djelovanje EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Usklađeno djelovanje EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP))

Charles Michel (predsjednik Europskog vijeća) dao je izjavu.

(Nastavak rasprave: točka 17 zapisnika od 16.4.2020.)


16. Prvo glasovanje

Parlament glasuje o sljedećim zahtjevima za primjenu hitnog postupka koje je podnijela Komisija (članak 163. Poslovnika):

—   Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Odbor za proračune

—   Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2020. - Pomoć Grčkoj kao odgovor na povećani migracijski pritisak - Hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 - Potpora Albaniji za obnovu nakon potresa - Druge prilagodbe
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Odbor za proračune

—   Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2020.: Pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Odbor za proračune

—   Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: migracije, priljevi izbjeglica i sigurnosne prijetnje, hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Odbor za proračune

—   Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: migracije, priljevi izbjeglica i sigurnosne prijetnje, hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Odbor za proračune

—   Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke u 2020.: pružanje hitne pomoći državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Odbor za proračune

—   Posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti pri uporabi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Odbor za regionalni razvoj

—   Uvođenje posebnih mjera kao odgovor na krizu izazvanu izbijanjem bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

—   Posebne mjere za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Odbor za ribarstvo

—   Medicinski proizvodi ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Parlament će također glasovati o prvom nizu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije,

podnesen u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika, koji zamjenjuje prijedloge rezolucija B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 i B9-0147/2020, koji su podnijeli Manfred Weber i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Glasovanje će trajati do 10:30 h.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultate glasovanja objavit će predsjednik (točka 19 zapisnika od 16.4.2020. i točka 22 zapisnika od 16.4.2020.).


17. Usklađeno djelovanje EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Usklađeno djelovanje EU-a za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP))

(Početak rasprave: točka 15 zapisnika od 16.4.2020.)

Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Campomenosi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa i Lena Düpont.

Govorio je Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison i Sylvia Limmer, u ime Kluba zastupnika ID-a, o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry i Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 22 zapisnika od 16. travnja 2020., točka 25 zapisnika od 16. travnja 2020., točka 28 zapisnika od 16. travnja 2020., točka 2 zapisnika od 17. travnja 2020. i točka 9 zapisnika od 17. travnja 2020.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:25 h.)


18. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:41 h.


19. Objava rezultata glasovanja

Predsjednik je pročitao rezultate o zahtjevima za primjenu hitnog postupka (članak 163. Poslovnika):

Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Odbor za proračune

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2020. - Pomoć Grčkoj kao odgovor na povećani migracijski pritisak - Hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 - Potpora Albaniji za obnovu nakon potresa - Druge prilagodbe
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Odbor za proračune

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2020.: Pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Odbor za proračune

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: migracije, priljevi izbjeglica i sigurnosne prijetnje, hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Odbor za proračune

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: migracije, priljevi izbjeglica i sigurnosne prijetnje, hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Odbor za proračune

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke u 2020.: pružanje hitne pomoći državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Odbor za proračune

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti pri uporabi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Odbor za regionalni razvoj

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Uvođenje posebnih mjera kao odgovor na krizu izazvanu izbijanjem bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Posebne mjere za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Odbor za ribarstvo

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Medicinski proizvodi ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:

- amandmani: danas, 16. travnja 2020. u 14 sati;

- glasovanje po dijelovima i odvojeno glasovanje: danas, 16. travnja 2020. u 15:30 h.


20. Drugo glasovanje

Parlament glasuje o:

Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Odbor BUDG

Drugi niz amandmana na zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0143/2020

Glasovanje će biti otvoreno do 14:30 h.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultate glasovanja objavit će predsjednik (točka 25 zapisnika od 16.4.2020.).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:49 h.)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

21. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:05 h.


22. Objava rezultata glasovanja

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja o prvom nizu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0143/2020 (točka 16 zapisnika od 16.4.2020.)

(Potrebna obična većina)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, zapisnik od četvrtka 16. travnja 2020. i petka 17. travnja 2020., točka 11)

Vidjeti Usvojene tekstove: P9_TA(2020)0054)


23. Treće glasovanje

Parlament glasuje o trećem nizu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0143/2020.

Glasovanje će biti otvoreno do 18 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultate glasovanja objavit će predsjednik (točka 28 zapisnika od 16.4.2020.).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 17:12 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

24. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:35 h.


25. Objava rezultata glasovanja

Predsjednik je pročitao rezultate konačnog glasovanja o:

Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Odbor BUDG (točka 20 zapisnika od 16.4.2020.)

(potrebna većina zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG UREDBE VIJEĆA

Usvojen (P9_TA(2020)0044)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, zapisnik od četvrtka 16. travnja 2020. i petka 17. travnja 2020., točka 1)

Parlament daje suglasnost za Nacrt uredbe Vijeća.

Predsjednik je objavio rezultate glasovanja o drugom nizu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0143/2020 (točka 20 zapisnika od 16.4.2020.)

(Potrebna obična većina)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, zapisnik od četvrtka, 16. travnja 2020. i petka, 17. travnja 2020., točka 11)

Vidjeti Usvojene tekstove: (P9_TA(2020)0054)


26. Četvrto glasovanje

Parlament glasuje o četvrtom nizu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0143/2020.

Glasovanje će biti otvoreno do 21:30 h.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u petak 17. travnja 2020. (točka 2 zapisnika od 17.4.2020.).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 20:40 h.)


27. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 22:54 h.


28. Objava rezultata glasovanja

Predsjednik je objavio rezultate glasovanja o trećem nizu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0143/2020 (točka 23 zapisnika od 16.4.2020.)

(Potrebna obična većina)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, zapisnik od četvrtka 16. travnja 2020. i petka 17. travnja 2020., točka 11)

Vidjeti Usvojene tekstove (P9_TA(2020)0054)


29. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno će biti prihvaćena obrazloženja glasovanja od maksimalno 400 riječi.


30. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultat glasovanja poimeničnim glasovanjem”, koji je priložen zapisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta. Služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Dokument se redovito ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


31. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 650.788/OJVE).


32. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:58 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Ispričani:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti