Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 6k
Fredag den 17. april 2020 - Bruxelles

5. Meddelelse af afstemningsresultater
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden læste resultaterne af afstemningen om følgende op:

Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionaludviklingsudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og fredag den 17. april 2020, punkt 7)
Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0050)

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og fredag den 17. april 2020, punkt 8)
Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0051)

   Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og akvakultursektoren ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Fiskeriudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og fredag den 17. april 2020, punkt 9)
Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0052)

Medicinsk udstyr ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

((Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og fredag den 17. april 2020, punkt 10)
Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0053)

Seneste opdatering: 8. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik