Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 17k
Pátek, 17. dubna 2020 - Brusel

9. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky konečných hlasování:

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – podpora obnovy po zemětřesení v Albánii – ostatní úpravy [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Rozpočtový výbor

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0045)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 2)

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/ rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Rozpočtový výbor

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0046)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 3)

Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19; posílení Úřadu evropského veřejného žalobce 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Rozpočtový výbor

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0047)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 4)

Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Rozpočtový výbor

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0048)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 5)

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020: Poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Rozpočtový výbor

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0049)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 6)

Specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0050)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 7)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Zavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0051)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 8)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Výbor pro rybolov

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0052)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 9)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Zdravotnické prostředky ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0053)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 10)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu předložili Manfred Weber a Esteban González Pons za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 a B9-0147/2020, o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

schválen (P9_TA(2020)0054)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze čtvrtka 16. dubna 2020 a z pátku 17. dubna 2020, bod 11)

(Návrhy usnesení B9-0145/2020, B9-0148/2020 a B9-0149/2020 se neberou v potaz.)

Poslední aktualizace: 8. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí