Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 17k
Vrijdag 17 april 2020 - Brussel

9. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Begrotingscommissie

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0045)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 2)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Begrotingscommissie

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0046)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 3)

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Begrotingscommissie

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0047)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 4)

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Begrotingscommissie

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0048)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 5)

Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Begrotingscommissie

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0049)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 6)

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0050)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 7)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0051)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 8)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Commissie visserij

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0052)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 9)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Medische hulpmiddelen ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0053)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 10)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 en B9-0147/2020, door Manfred Weber en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0054)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van donderdag 16 april 2020 en vrijdag 17 april 2020, punt 11)

(Ontwerpresoluties B9-0145/2020, B9-0148/2020 en B9-0149/2020 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid