Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 17k
Piątek, 17 kwietnia 2020 r. - Bruksela

9. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego w sprawie następujących dokumentów:

Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0045)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 2)

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0046)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 3)

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0047)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 4)

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0048)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 5)

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Komisja Budżetowa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0049)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 6)

Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0050)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 7)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0051)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 8)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Komisja Rybołówstwa

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0052)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 9)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wyroby medyczne ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0053)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 10)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 i B9-0147/2020, który zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu złożyli Manfred Weber i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0054)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z czwartku 16 kwietnia 2020 r. i z piątku 17 kwietnia 2020 r., pkt 11)

(Projekty rezolucji B9-0145/2020, B9-0148/2020 i B9-0149/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności