Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 18k
Vineri, 17 aprilie 2020 - Bruxelles

9. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele voturilor finale privind:

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Comisia pentru bugete

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0045)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 2)

Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Comisia pentru bugete

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0046)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 3)

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Comisia pentru bugete

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0047)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 4)

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Comisia pentru bugete

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0048)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 5)

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Comisia pentru bugete

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0049)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 6)

Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0050)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 7)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0051)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 8)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisia pentru pescuit

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0052)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 9)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Dispozitivele medicale ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P9_TA(2020)0053)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 10)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Propunerea comună de rezoluție, depusă în temeiul articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de înlocuire a propunerilor de rezoluție, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 și B9-0147/2020, de Manfred Weber și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, și Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Aprobat (P9_TA(2020)0054)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 11)

(Propunerile de rezoluții B9-0145/2020, B9-0148/2020 și B9-0149/2020 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 8 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate