Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Петък, 17 април 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Първо гласуване
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Обявяване на резултатите от гласуването
 6.Второ гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Позиции на Съвета на първо четене
 9.Обявяване на резултатите от гласуването
 10.Подписване на приети актове
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Петиции
 14.Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива
 15.Оттегляне на процедури за доклади по собствена инициатива
 16.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (92 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (89 kb) Резултати от поименно гласуване (2412 kb) 
 
Протокол (92 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (89 kb) Резултати от поименно гласуване (2412 kb) 
 
Протокол (66 kb) Присъствен списък (9 kb) Резултати от гласувания (41 kb) Резултати от поименно гласуване (63 kb) 
 
Протокол (225 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (148 kb) Резултати от поименно гласуване (458 kb) 
Последно осъвременяване: 8 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност