Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Πρώτη ψηφοφορία
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 6.Δεύτερη ψηφοφορία
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Υπογραφή πράξεων που εγκρίνονται
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αναφορές
 14.Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας
 15.Ανάκληση διαδικασιών εκθέσεων πρωτοβουλίας
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb)
27/07/2020 17:26
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
27/07/2020 16:55
 
Συνοπτικά πρακτικά (69 kb)
27/07/2020 17:26
  Κατάσταση παρόντων (9 kb)
27/07/2020 16:55
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (41 kb)
12/06/2020 10:11
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (221 kb)
12/06/2020 10:05
 
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb)
27/07/2020 17:26
  Κατάσταση παρόντων (69 kb)
27/07/2020 16:55
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (146 kb)
12/06/2020 10:11
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (459 kb)
12/06/2020 10:05
Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου