Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Πρώτη ψηφοφορία
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 6.Δεύτερη ψηφοφορία
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Υπογραφή πράξεων που εγκρίνονται
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αναφορές
 14.Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας
 15.Ανάκληση διαδικασιών εκθέσεων πρωτοβουλίας
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (94 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (91 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1314 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (94 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (91 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1314 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (69 kb) Κατάσταση παρόντων (9 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (41 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (218 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (224 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (146 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (456 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου