Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Fredagen den 17 april 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 3.Första omröstningen
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 6.Andra omröstningen
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 9.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 10.Undertecknande av antagna rättsakter
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Framställningar
 14.Ändrade titlar på initiativbetänkanden
 15.Tillbakadragande av initiativbetänkanden
 16.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (76 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (78 kb) Omröstningar med namnupprop (2412 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (78 kb) Omröstningar med namnupprop (2412 kb) 
 
Protokoll (62 kb) Närvarolista (9 kb) Omröstningsresultat (39 kb) Omröstningar med namnupprop (57 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Närvarolista (60 kb) Omröstningsresultat (128 kb) Omröstningar med namnupprop (441 kb) 
Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy