Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
XML 89kPDF 148kWORD 41k
Петък, 17 април 2020 г. - Брюксел
 Значения на съкращенията и символите

 1. Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 ***

 2. Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции

 3. Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

 4. Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура – 2020/2053(BUD)

 5. Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура – 2020/2056(BUD)

 6. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

 7. Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19 ***I

 8. Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I

 9. Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите ***I

 10. Медицински изделия ***I

 11. Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея
Последно осъвременяване: 16 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност