Index 
Jegyzőkönyv
PDF 215kWORD 63k
2020. április 17., Péntek - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Első szavazás
 4.Az ülés folytatása
 5.A szavazás eredményének bejelentése
 6.Második szavazás
 7.Az ülés folytatása
 8.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 9.A szavazás eredményének bejelentése
 10.Az elfogadott aktusok aláírása
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Petíciók
 14.Saját kezdeményezésű jelentések címének módosítása
 15.Saját kezdeményezésű jelentésekre irányuló eljárások visszavonása
 16.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülésnapok időpontja
 18.Az ülés berekesztése
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0143/2020 módosításainak negyedik részéről tartott szavazás eredményét (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 26. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 11. pont)

Elfogadott szövegek: (P9_TA(2020)0054)


3. Első szavazás

Az elnök bejelenti, hogy a tegnap, 2020. április 16-án, csütörtökön jóváhagyott sürgősségi eljárásokra irányuló alábbi módosításokat kapta (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 19. pont ):

—   Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság: 3 módosítás

—   A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság: 4 módosítás

—   A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Halászati Bizottság: 16 módosítás

—   Orvostechnikai eszközök ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság: 4 módosítás

A szavazás 10 óráig tart.

Szavazás a módosításokról megkezdődik

A szavazás eredményét az elnök jelenti be (2020.4.17-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

(Az ülést 09.09-kor felfüggesztik.)


4. Az ülés folytatása

Az ülés 12.33-kor folytatódik.


5. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiakról tartott szavazás eredményét:

Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK


(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 7. pont)

Elfogadott szövegek: (P9_TA(2020)0050)

A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK


(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 8. pont)

Elfogadott szövegek: (P9_TA(2020)0051)

   A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Halászati Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK


(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 9. pont)

Elfogadott szövegek: (P9_TA(2020)0052)

Orvostechnikai eszközök ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK


(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 10. pont)

Elfogadott szövegek: (P9_TA(2020)0053)


6. Második szavazás

Megkezdődik a zárószavazás a tegnap, 2020. április 16-án, csütörtökön jóváhagyott, alábbi sürgősségi eljárásokról (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 19. pont ) és a közös állásfoglalásra irányuló indítványról RC-B9-0143/2020.

1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Támogatás Görögországnak a megnövekvő migrációs nyomás miatt – Azonnali intézkedések a COVID-19-járvány megjelenése nyomán – Támogatás Albániának a földrengés utáni újjáépítéshez – Egyéb kiigazítások
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Költségvetési Bizottság

2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamok számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás érdekében
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Költségvetési Bizottság

A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Költségvetési Bizottság

A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Költségvetési Bizottság

A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi segély, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járvány kapcsán
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Költségvetési Bizottság

Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság

A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Halászati Bizottság

Orvostechnikai eszközök ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 és B9-0147/2020, Manfred Weber és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

A szavazás 13.30-ig tart.

Megkezdődik a szavazás.

A szavazás eredményét az elnök jelenti be (2020.4.17-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

(Az ülést 12.36-kor felfüggesztik.)


7. Az ülés folytatása

Az ülés 16.01-kor folytatódik.


8. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy a Tanácstól megkapta az alábbi álláspontokat, a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezető indokolásokat és a Bizottság álláspontját:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából - A Tanács által 2020. március 20-án elfogadott szöveg (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Tanács álláspontja első olvasatban az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából - a Tanács által 2020. április 7-én elfogadott szöveg (05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) – 01981/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Tanács álláspontja első olvasatban az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából - a Tanács által 2020. április 7-én elfogadott szöveg (05114/1/2020 - C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) – 01986/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Tanács álláspontja első olvasatban az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából - a Tanács által 2020. április 7-én elfogadott szöveg (05115/1/2020 - C9-0105/2020 – 2017/0123(COD) – 01987/2020
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Tanács álláspontja első olvasatban a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv elfogadása céljából - a Tanács által 2020. április 7-én elfogadott szöveg (05112/1/2020 - C9-0106/2020 – 2017/0121(COD) – 01985/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Tanács álláspontja első olvasatban a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából - a Tanács által 2020. április 7-én elfogadott szöveg (15301/2/2019 - C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) -01977/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Álláspontjai elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2020. április 18.


9. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiakról tartott szavazás végső eredményét:

1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Támogatás Görögországnak a megnövekvő migrációs nyomás miatt – Azonnali intézkedések a COVID-19-járvány megjelenése nyomán – Támogatás Albániának a földrengés utáni újjáépítéshez – Egyéb kiigazítások [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Költségvetési Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0045)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 2. pont)

2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamok számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás érdekében [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Költségvetési Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0046)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 3. pont)

A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése – 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Költségvetési Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0047)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 4. pont)

A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése – 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Költségvetési Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0048)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 5. pont)

A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi segély, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-járvány kapcsán [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Költségvetési Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0049)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 6. pont)

Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0050)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 7. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0051)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 8. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Halászati Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0052)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 9. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Orvostechnikai eszközök ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0053)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 10. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 és B9-0147/2020, Manfred Weber és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0054)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020. április 17., péntek, 11. pont

(A B9-0145/2020, B9-0148/2020 és B9-0149/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


10. Az elfogadott aktusok aláírása

Az elnök aláírja az eljárási szabályzat 96. cikkének megfelelően véglegesen elfogadott 1. sz. és 2. sz.költségvetés-módosítást (P9_TA(2020)0045 és P9_TA(2020)0046).

Az elnök bejelenti, hogy a Tanács elnökével közösen az alábbi szövegeket írja alá:

—   A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

—   A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai Ügyészség megerősítése (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

—   A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi segély, valamint a COVID-19-járvány kapcsán az uniós polgári védelmi mechanizmus / rescEU további megerősítése céljából 2020-ban történő igénybevétele (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolásokat fogadnak el.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


13. Petíciók

A 0310-20–0390-20 számú petíciókat 2020. április 16-án nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizttságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2020. április 16-án továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


14. Saját kezdeményezésű jelentések címének módosítása

(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 5-i határozatát követően)

bizottság: AFET, INTA

Új cím: Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz (2020/2023(INI))


15. Saját kezdeményezésű jelentésekre irányuló eljárások visszavonása

(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 5-i határozatát követően)

bizottság: EMPL

Munkahelyi demokrácia: a munkavállalói részvételi jogok európai keretrendszere és az európai üzemi tanácsokról szóló irányelv felülvizsgálata (2019/2185(INI))

bizottság: JURI

Az európai uniós szabályozás célravezetősége, szubszidiaritás és arányosság – jelentés a jogalkotás minőségének javításáról a 2017. és 2018. év vonatkozásában (2019/2133(INI))


16. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az aktuális és az előző napi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.

°
° ° °

Az elnök köszönetét fejezi ki a Parlament személyzetének és tagjainak, és az ülést a nemrégiben elhunyt chilei író, Luis Sepúlveda soraival zárja.


17. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. május 13. és 2020. május 14.


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 16.09-kor berekesztik.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Utolsó frissítés: 2020. július 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat