Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2631(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0156/2020

Keskustelut :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
XML 11k
Keskiviikko 13. toukokuuta 2020 - Bryssel

17. Eurooppa-neuvoston 23. huhtikuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät – Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma (keskustelu)
CRE

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 23. huhtikuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät (2020/2625(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma (2020/2631(RSP))

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Tom Vandendriessche ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo.

Charles Michel käytti puheenvuoron.

Siegfried Mureşan käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík ja Paolo Borchia.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev ja Nils Ušakovs.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira ja David McAllister.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Marco Zanni ID-ryhmän puolesta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020)

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga ja Konstantinos Arvanitis GUE/NGL-ryhmän puolesta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020)

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes ja Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández ja Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş, Luis Garicano ja Valerie Hayer Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller, Philippe Lamberts ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Ryszard Antoni Legutko ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.5.2020, kohta 20 (tarkistukset päätöslauselmaesityksiin) ja istunnon pöytäkirja 15.5.2020, kohta 6 (päätöslauselmaesitykset).

(Istunto keskeytettiin klo 18.57.)

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö