Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2631(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B9-0156/2020

Debatai :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
XML 10k
Trečiadienis, 2020 m. gegužės 13 d. - Briuselis

17. 2020 m. balandžio 23 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas (diskusijos)
CRE

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2020 m. balandžio 23 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2020/2625(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas (2020/2631(RSP))

Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Tom Vandendriessche ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Johan Van Overtveldt ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Charles Michel.

Kalbėjo Siegfried Mureşan.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík ir Paolo Borchia.

PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev ir Nils Ušakovs.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira ir David McAllister.

KalbėjoMaroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) ir Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Marco Zanni ID frakcijos vardu – dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga ir Konstantinos Arvanitis, GUE/NGL frakcijos vardu – dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes ir Jan Olbrycht, PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández ir Eider Gardiazabal Rubial, S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş, Luis Garicano ir Valerie Hayer, RENEW frakcijos vardu, Ska Keller, Philippe Lamberts ir Bas Eickhout, Verts/ALE frakcijos vardu, ir Ryszard Antoni Legutko ir Roberts Zīle, ECR frakcijos vardu – dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 05 14 protokolo 20 punktas (pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai) ir 2020 05 15 protokolo 6 punktas (pasiūlymai dėl rezoliucijų).

(Posėdis sustabdytas 18.57 val.)

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika