Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2631(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0156/2020

Debaty :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 10k
Środa, 13 maja 2020 r. - Bruksela

17. Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (debata)
CRE

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. (2020/2625(RSP))

Oświadczenia Rady i Komisji: Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (2020/2631(RSP))

Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Tom Vandendriessche w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Johan Van Overtveldt w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL i Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony.

Głos zabrał Charles Michel.

Głos zabrał Siegfried Mureşan.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík i Paolo Borchia.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev i Nils Ušakovs.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira i David McAllister.

Głos zabrali Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Marco Zanni w imieniu grupy ID, w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu odbudowy (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga i Konstantinos Arvanitis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes i Jan Olbrycht, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández i Eider Gardiazabal Rubial, w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano i Valerie Hayer, w imieniu grupy Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts i Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE, i Ryszard Antoni Legutko i Roberts Zīle, w imieniu grupy ECR, w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 20 protokołu z dnia 14.5.2020 (poprawki do projektów rezolucji) i pkt 6 protokołu z dnia 15.5.2020 (projekty rezolucji).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.57.)

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności