Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2631(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0156/2020

Debatter :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 11k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel

17. Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 23 april 2020 - Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (debatt)
CRE

Uttalanden från rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 23 april 2020 (2020/2625(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (2020/2631(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Tom Vandendriessche för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, grupplös.

Talare: Charles Michel.

Talare: Siegfried Mureşan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík och Paolo Borchia.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev och Nils Ušakovs.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Nils Ušakovs, Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira och David McAllister.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Marco Zanni för ID-gruppen, om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga och Konstantinos Arvanitis, för GUE/NGL-gruppen, om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes och Jan Olbrycht, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández och Eider Gardiazabal Rubial, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, Luis Garicano och Valerie Hayer, för Renew-gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts och Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen, och Ryszard Antoni Legutko och Roberts Zīle, för ECR-gruppen, om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 20 i protokollet av den 14.5.2020 (ändringsförslag till förslag till resolution) och punkt 6 i protokollet av den 15.5.2020 (resolutionsförslag).

(Sammanträdet avbröts kl. 18.57.)

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy