Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0107(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0006/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/05/2020 - 20

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0066

Protokol
XML 133k
Onsdag den 13. maj 2020 - Bruxelles

20. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om anmodningerne om anvendelse af uopsættlighedsproceduren:

Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Udvalget om International Handel

Ved afstemning ved navneopråb (602 for, 80 imod, 7 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Retsudvalget

Ved afstemning ved navneopråb (649 for, 36 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (587 for, 98 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (612 for, 73 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Havneinfrastrukturafgifter ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (596 for, 90 imod, 3 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Den fjerde jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioderne ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (611 for, 75 imod, 3 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om:

Statusaftale mellem EU og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0057)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 1)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

   Statusaftale mellem EU og Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Serbien ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Serbien [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0058)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 2)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

   Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Indien ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0059)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 3)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.

   Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Ukraine ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0060)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 4)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.

Aftale mellem EU og Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0061)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 5)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

   Aftale mellem EU og Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0062)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 6)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT-konventionen) - Protokol ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0063)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 7)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

   Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Mauretanien: fiskerimuligheder og finansiel modydelse. Forlængelse af protokollen ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0064)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 8)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen omles rapports ne contenant aucun amendement:

   Et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan [2020/2051(INL)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0099/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0065)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 9)

International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Tyskland og Schweiz ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0066)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 10)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Italien og Schweiz ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførelse af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0067)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 11)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

   Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forkastet par enkelt afstemning (P9_TA(2020)0068)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 12)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen omles votes par division sur l'objection:

Delt afstemning om indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp og Eleonora Evi

(Simpelt flertal påkrævet)

DELT AFSTEMNING

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0069)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 13)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om afgørelserne vedrørende decharge for 2018:

   Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0070)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 14)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0071)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 15)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0072)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 16)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0073)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 17)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0074)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 18)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0075)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 19)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0076)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 20)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0077)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 21)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0078)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 22)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0079)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 23)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0080)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 24)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0081)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 25)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (tidligere Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0082)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 26)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0083)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 27)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0084)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 28)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0085)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 29)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0086)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 30)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0087)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 31)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0088)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 32)

Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0089)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 33)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0090)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 34)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (nu Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0091)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 35)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0092)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 36)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0093)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 37)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0094)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 38)

Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0095)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 39)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0096)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 40)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Eurojust
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0097)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 41)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0098)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 42)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Støtte til BEREC (inden den 20. december 2018: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0099)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 43)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0100)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 44)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0101)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 45)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0102)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 46)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0103)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 47)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0104)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 48)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0105)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 49)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0106)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 50)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0107)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 51)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0108)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 52)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0109)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 53)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0110)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 54)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0111)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 55)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0112)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 56)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0113)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 57)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0114)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 58)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0115)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 59)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0116)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 60)

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0117)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 61)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0118)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 62)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0119)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 63)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0120)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 64)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b)).

Seneste opdatering: 8. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik