Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0107(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0006/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/05/2020 - 20

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0066

Pöytäkirja
XML 131k
Keskiviikko 13. toukokuuta 2020 - Bryssel

20. Äänestystulosten ilmoittaminen
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies luki ääneen tulokset kiireellisiä menettelyjä koskevista pyynnöistä toimitetuista äänestyksistä:

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemiakriisin yhteydessä ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - kansainvälisen kaupan valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (602 puolesta, 80 vastaan, 7 tyhjää).

Eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevat väliaikaiset toimenpiteet ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - oikeudellisten asioiden valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (649 puolesta, 36 vastaan, 4 tyhjää).

Lentoliikenteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet ***I
[COM(2020)0178 – C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)] - TRAN-valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (587 puolesta, 98 vastaan, 4 tyhjää).

Todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa koskevat väliaikaiset toimenpiteet (koontiasetus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - TRAN-valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (612 puolesta, 73 vastaan, 4 tyhjää).

Satamainfrastruktuurimaksut ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN-valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (596 puolesta, 90 vastaan, 3 tyhjää).

Neljäs rautatiepaketti: osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen määräaikojen jatkaminen ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN-valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (611 puolesta, 75 vastaan, 3 tyhjää).

Puhemies luki ääneen äänestystulokset:

Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskeva EU:n ja Montenegron välinen asemaa koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä [06847/2019 – C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0057)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 1)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

   Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbiassa toteuttamia toimia koskeva EU:n ja Serbian välinen asemaa koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä [15581/2018 – C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0058)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 2)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

   EU:n ja Intian tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [06104/2020 – C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0059)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 3)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.

   EU:n ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [06101/2020 – C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0060)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 4)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.

EU:n ja Valko-Venäjän sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä [12158/2019 – C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0061)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 5)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

   EU:n ja Valko-Venäjän sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä [12362/2019 – C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0062)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 6)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (ICCAT) muuttaminen - Pöytäkirja ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [13447/2019 – C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0063)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 7)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

   EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Pöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2019, voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä [12928/2019 – C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0064)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 8)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puhemies luki ääneen tulokset äänestyksistä, jotka koskivat mietintöjä, joihin ei jätetty yhtään tarkistusta:

Turvaverkko EU:n ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan varautumissuunnitelman laatiminen
Mietintö suosituksista komissiolle turvaverkosta unionin ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan varautumissuunnitelman laatiminen [2020/2051(INL)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0099/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0065)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 9)

Kabotaasiliikenne linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä Saksan ja Sveitsin välisillä raja-alueilla ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla [COM(2019)0221 – C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0066)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 10)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Kabotaasiliikenne linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä Italian ja Sveitsin välisillä raja-alueilla ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla [COM(2019)0223 – C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0067)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 11)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

   Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa *
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa [14247/2019 – C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hylättiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0068)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 12)

Puhemies luki ääneen tulokset vastalausetta koskeneista kohta kohdalta -äänestyksistä:

Kohta kohdalta -äänestys työjärjestyksen 112 artiklan mukaisesta vastalauseesta: muuntogeeninen soija MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi

(yksinkertainen enemmistö)

KOHTA KOHDALTA -ÄÄNESTYKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0069)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 13)

Puhemies luki ääneen tulokset vuoden 2018 vastuuvapauspäätöksiä koskeneista äänestyksistä:

   Vastuuvapaus 2018: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 – C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0070)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 14)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 – C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0071)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 15)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0072)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 16)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0073)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 17)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0074)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 18)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0075)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 19)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0076)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 20)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0077)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 21)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0078)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 22)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0079)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 23)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0080)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 24)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0081)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 25)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (aiemmin Euroopan lentoturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0082)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 26)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0083)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 27)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0084)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 28)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan unionin tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0085)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 29)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0086)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 30)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0087)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 31)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0088)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 32)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0089)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 33)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0090)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 34)

Vastuuvapautta ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (nykyisin Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0091)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 35)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0092)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 36)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0093)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 37)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0094)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 38)

Vastuuvapaus 2018: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0095)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 39)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0096)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 40)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Eurojust
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (nykyisin Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0097)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 41)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0098)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 42)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä BERECin tukiviraston (ennen 20. joulukuuta 2018 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0099)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 43)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0100)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 44)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (nykyään Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0101)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 45)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston (eu-LISA) (ennen 11. päivää joulukuuta 2018: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0102)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 46)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0103)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 47)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euratomin hankintakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0104)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 48)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes ja yhdestoista Euroopan kehitysrahasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0105)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 49)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0106)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 50)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0107)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 51)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0108)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 52)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0109)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 53)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0110)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 54)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0111)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 55)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0112)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 56)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0113)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 57)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0114)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 58)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0115)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 59)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0116)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 60)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0117)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 61)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0118)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 62)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan lääkevirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0119)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 63)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0120)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 64)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö