Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0006/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/05/2020 - 20

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0066

Protokół
XML 132k
Środa, 13 maja 2020 r. - Bruksela

20. Ogłoszenie wyników głosowania
CRE

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego:

Udzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego

W GI (przy 602 głosach za, 80 głosach przeciw, 7 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Komisja Prawna

W GI (przy 649 głosach za, 36 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Tymczasowe środki dotyczące wykonywania przewozów lotniczych ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 587 głosach za, 98 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Tymczasowe środki dotyczące ważności niektórych certyfikatów i licencji (rozporządzenie zbiorcze) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -komisja TRAN

W GI (przy 612 głosach za, 73 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Opłaty za użytkowanie infrastruktury portowej ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 596 głosach za, 90 głosach przeciw, 3 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Czwarty pakiet kolejowy: przedłużenie okresów transpozycji ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 611 głosach za, 75 głosach przeciw, 3 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad następującymi aktami:

Umowa o statusie między UE a Czarnogórą dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0057)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 1)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

   Umowa o statusie między UE a Serbią dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Serbii ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0058)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 2)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

   Odnowienie umowy UE-Indie w sprawie współpracy naukowej i technologicznej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0059)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 3)

Parlament wyraził zgodę na odnowienie umowy.

   Odnowienie umowy UE-Ukraina w sprawie współpracy naukowej i technologicznej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0060)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 4)

Parlament wyraził zgodę na odnowienie umowy.

Umowa UE-Białoruś o readmisji osób przebywających nielegalnie ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0061)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 5)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

   Umowa UE-Białoruś o ułatwieniach w wydawaniu wiz ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0062)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 6)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0063)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 7)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

   Porozumienie UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa – przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r. [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0064)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 8)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie porozumienia.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad sprawozdaniami niezawierającymi poprawek:

   Siatka bezpieczeństwa chroniąca beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie siatki bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF [2020/2051(INL)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0099/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0065)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 9)

Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Niemcami a Szwajcarią ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0066)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 10)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Włochami a Szwajcarią ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0067)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 11)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Zjednoczonym Królestwie *
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Odrzucono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0068)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 12)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania podzielonego nad sprzeciwem:

Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Posłowie odpowiedzialni: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Eleonora Evi

(Wymagana zwykła większość)

GŁOSOWANIA PODZIELONE

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0069)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 13)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad decyzjami w sprawie absolutorium za rok 2018:

   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0070)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 14)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0071)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 15)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0072)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 16)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0073)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 17)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0074)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 18)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0075)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 19)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0076)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 20)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0077)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 21)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0078)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 22)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0079)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 23)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0080)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 24)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0081)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 25)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (wcześniej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0082)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 26)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0083)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 27)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0084)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 28)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0085)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 29)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0086)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 30)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0087)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 31)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0088)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 32)

Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0089)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 33)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0090)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 34)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (obecnie Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0091)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 35)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0092)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 36)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0093)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 37)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0094)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 38)

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0095)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 39)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0096)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 40)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Eurojust
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu (obecnie: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0097)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 41)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0098)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 42)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (przed 20 grudnia 2018 r.: Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0099)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 43)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0100)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 44)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0101)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 45)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (przed 11 grudnia 2018 r.: Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0102)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 46)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0103)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 47)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0104)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 48)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0105)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 49)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0106)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 50)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0107)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 51)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ENUB)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0108)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 52)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0109)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 53)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0110)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 54)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0111)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 55)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0112)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 56)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0113)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 57)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0114)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 58)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0115)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 59)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VII – Komitet Regionów [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0116)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 60)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0117)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 61)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0118)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 62)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0119)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 63)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0120)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 64)

Decyzja w sprawie absolutorium oraz zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków zostały odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu).

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności