Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 13 mei 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 6.Vergaderrooster
 7.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Verzoekschriften
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Eerste stemming
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 23 april 2020 - Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (debat)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Samenstelling fracties
 20.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 21.Tweede stemming
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (369 kb) Presentielijst (20 kb) Uitslag van de stemming (358 kb) Hoofdelijke stemming (10434 kb) 
 
Notulen (369 kb) Presentielijst (20 kb) Uitslag van de stemming (358 kb) Hoofdelijke stemming (10434 kb) 
 
Notulen (92 kb) Presentielijst (10 kb) Uitslag van de stemming (81 kb) Hoofdelijke stemming (218 kb) 
 
Notulen (390 kb) Presentielijst (66 kb) Uitslag van de stemming (266 kb) Hoofdelijke stemming (1779 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid