Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 13 maja 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 6.Kalendarz sesji miesięcznych
 7.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Petycje
 14.Porządek obrad
 15.Pierwsza część głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (debata)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Skład grup politycznych
 20.Ogłoszenie wyników głosowania
 21.Druga część głosowania
 22.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 23.Korekty i zamiary głosowania
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (355 kb) Lista obecności (20 kb) Wyniki głosowania (361 kb) Wyniki głosowań imiennych (10434 kb) 
 
Protokół (355 kb) Lista obecności (20 kb) Wyniki głosowania (361 kb) Wyniki głosowań imiennych (10434 kb) 
 
Protokół (93 kb) Lista obecności (10 kb) Wyniki głosowania (84 kb) Wyniki głosowań imiennych (220 kb) 
 
Protokół (397 kb) Lista obecności (66 kb) Wyniki głosowania (287 kb) Wyniki głosowań imiennych (1779 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności