Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 13 mai 2020 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Declarațiile președinției
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 6.Calendarul perioadelor de sesiune
 7.Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură)
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 10.Depunere de documente
 11.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 12.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 13.Petiții
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Prima sesiune de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 23 aprilie 2020 - Noul CFM, resursele proprii și planul de redresare (dezbatere)
 18.Reluarea ședinței
 19.Componența grupurilor politice
 20.Anunțarea rezultatelor votului
 21.A doua sesiune de votare
 22.Explicații privind votul
 23.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (353 kb)
03/07/2020 13:30
  Lista de prezenţă (20 kb)
09/06/2020 15:32
 
Proces-verbal (92 kb)
03/07/2020 13:30
  Lista de prezenţă (10 kb)
09/06/2020 15:32
  Rezultatele voturilor (82 kb)
12/06/2020 10:10
  Voturi prin apel nominal (218 kb)
03/07/2020 14:43
 
Proces-verbal (415 kb)
03/07/2020 13:30
  Lista de prezenţă (64 kb)
09/06/2020 15:32
  Rezultatele voturilor (285 kb)
12/06/2020 10:10
  Voturi prin apel nominal (1791 kb)
03/07/2020 14:43
Ultima actualizare: 3 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate