Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 13. mája 2020 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 6.Kalendár schôdzí
 7.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 12.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Petície
 14.Program práce
 15.Prvé hlasovanie
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 23. apríla 2020 - Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (rozprava)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Zloženie politických skupín
 20.Oznámenie výsledkov hlasovania
 21.Druhé hlasovanie
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (341 kb) Prezenčná listina (20 kb) Výsledky hlasovania (358 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (10434 kb) 
 
Zápisnica (341 kb) Prezenčná listina (20 kb) Výsledky hlasovania (358 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (10434 kb) 
 
Zápisnica (94 kb) Prezenčná listina (10 kb) Výsledky hlasovania (84 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (222 kb) 
 
Zápisnica (386 kb) Prezenčná listina (67 kb) Výsledky hlasovania (276 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1781 kb) 
Posledná úprava: 8. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia