Indeks 
Zapisnik
PDF 392kWORD 91k
Srijeda, 13. svibnja 2020. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Priopćenje predsjedništva
 5.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 6.Kalendar sjednica
 7.Ispravak (članak 241. Poslovnika)
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 12.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 13.Predstavke
 14.Plan rada
 15.Prvi krug glasovanja
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Zaključci izvanrednog sastanka Europskog vijeća održanog 23. travnja 2020. - Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka (rasprava)
 18.Nastavak dnevne sjednice
 19.Sastav klubova zastupnika
 20.Objava razultata glasovanja
 21.Drugi krug glasovanja
 22.Obrazloženja glasovanja
 23.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u petak 17. travnja 2020.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 15:03.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i podsjetio da je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) odlučila proglasiti 2020. Međunarodnom godinom medicinskih sestara i primalja.

Iskazao je počast zdravstvenom osoblju zbog njihova angažmana u sadašnjoj situaciji i naglasio je da je potrebno i dalje nastojati ostvariti solidarnost i pronaći koordinirani europski odgovor na zdravstvene krize.

Predsjednik je podsjetio da se na dan 9. svibnja 2020. obilježava 70. obljetnica Schumanove deklaracije te je istaknuo važnost stvaranja stvarne solidarnosti i početka promišljanja o budućnosti Europe uz istodobno pružanje izravnih odgovora na aktualne probleme.


4. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je u svom priopćenju precizirao preventivne mjere uvedene u prostorima Parlamenta koje omogućavaju socijalnu distancu tijekom odvijanja ove sjednice.


5. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 16. travnja 2020. i 17. travnja 2020.

°
° ° °

Elżbieta Kruk priopćila je da je bila nazočna na dnevnim sjednicama: 15. srpnja 2019., 9. listopada 2019. i 14. siječnja 2020., ali da se njezino ime ne nalazi na popisima nazočnih.

°
° ° °

Govorili su Thomas Waitz i Jörg Meuthen.


6. Kalendar sjednica

Predsjednik je izvijestio da je na posljednjoj sjednici Konferencije predsjednika 5. svibnja 2020. (utorak) u dogovoru s predsjednicima političkih klubova odlučio produžiti ovu sjednicu do 15. svibnja 2020. (petak) kako bi Parlament mogao i dalje u potpunosti ispunjavati svoju ulogu, a posebno onu proračunsku.


7. Ispravak (članak 241. Poslovnika)

Nadležni odbor dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak P8_TA(2018)0307(COR01) Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - Odbor LIBE.

U skladu s člankom 241. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu niski prag u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)

Predsjednik je u skladu s člankom 71. Poslovnika priopćio odluke odbora AGRI i PECH o početku međuinstitucijksih pregovora na temelju sljedećih izvješća:

—   Odbor AGRI: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)).Izvjestiteljica: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   Odbor PECH: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu uvođenja ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanja podataka i kontrolnih mjera u Baltičkom moru te Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Izvjestitelj: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

U skladu sčlankom 71. stavkom 2. Poslovnika zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku prije ponoći 14. svibnja 2020. (četvrtak) zatražiti da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjednik je izvjestio da je zajedno s predsjednikom Vijeća u petak 17. travnja 2020. potpisao sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Uredba europskog Parlamenta i vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 508/2014 i (EU) br. 1379/2013 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima u pogledu datumâ primjene određenih njezinih odredaba (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/352 kako bi se upravljačkim tijelima ili nadležnim tijelima omogućila fleksibilnost u naplati pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture u kontekstu pandemije COVID-a 19 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/797 i Direktive (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o valjanosti određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Djelomična zamjena članova Revizorskog suda - austrijski kandidat (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Uredba Vijeća o privremenim mjerama koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE-ovi) i europskih zadruga (SCE-ovi) (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pripremi postupka revizije Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) 2020. godine, kontroli nuklearnog oružja i mogućnostima nuklearnog razoružanja (2020/2004(INI)) - odbor AFET - izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - odbor CONT - izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) (2019/0078M(NLE)) - odbor PECH - izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - odbor PECH - izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VIII. – Europski ombudsman (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio V. – Revizorski sud (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) – odbor CONT -izvjestitelj : Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (sada Agencija Europske unije za kibersigurnost) za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta (sada Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)) za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) – odbor CONT – izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za potporu BEREC-u (do 20. prosinca 2018.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije) za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (sada Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora) za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (do 11. prosinca 2018.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) – odbor CONT – izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) – odbor CONT - izvjestiteljica: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) – odbor CONT – izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) – odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - odbor CONT – izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - odbor CONT – izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - odbor CONT - izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VII. – Odbor regija (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - odbor CONT – izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (prije Europska agencija za sigurnost zračnog promet) za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - odbor CONT – izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - odbor CONT – izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2018.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - odbor CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - odbor ENVI - izvjestitelj: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke – godišnje izvješće 2019. (2019/2126(INI)) – odbor BUDG – izvjestitelj: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - odbor TRAN - izvjestitelj: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (07048/2015 - C9-0195/2019 – 2015/0035(NLE)) - odbor TRAN - izvjestitelj: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - odbor TRAN - izvjestitelj: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - odbor TRAN - izvjestitelj: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Preporuka o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - odbor TRAN - izvjestitelj: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - odbor TRAN - izvjestitelj: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019. (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) – odbor PECH – izvjestiteljica: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) – odbor PECH -izvjestiteljica: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Ukrajine (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - odbor ITRE - izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) – odbor ITRE - izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Izvješće s preporukama Komisiji o sigurnosnoj mreži za zaštitu korisnika programa Unije: donošenje rezervnog plana za VFO (2020/2051(INL)) - odbor BUDG - izvjestitelji: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2021. (2019/2214(BUD)) – odbor BUDG - izvjestitelj: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) – odbor ITRE - izvjestiteljica: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) – odbor ENVI - izvjestiteljica: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/945 u pogledu uvođenja dviju novih klasa sustava bespilotnih zrakoplova (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. travnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija delegiranih uredbi (EU) br. 1059/2010, (EU) br. 1060/2010, (EU) br. 1061/2010, (EU) br. 1062/2010, (EU) br. 626/2011, (EU) br. 392/2012 i (EU) br. 874/2012 u pogledu označivanja određenih proizvoda povezanih s energijom (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. travnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. travnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/124 u pogledu određenih odredaba mjera očuvanja i provedbe Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) i priloga tim mjerama (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. travnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja i certificiranja za premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja u Uniji (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. travnja 2020.

upućeno nadležnim odborima: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodavanja Bahama, Barbadosa, Bocvane, Kambodže, Gane, Jamajke, Mauricijusa, Mongolije, Mjanmara/Burme, Nikaragve, Paname i Zimbabvea u tablicu u točkiI. Priloga te brisanja Bosne i Hercegovine, Etiopije, Gvajane, Laoske Narodne Demokratske Republike, Šri Lanke i Tunisa iz te tablice (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 7. svibnja 2020.

upućeno nadležnim odborima: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vrijednosti potencijalâ globalnog zagrijavanja i smjernica za inventare te u pogledu sustava inventara Unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br.666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. svibnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 o dopuni Uredbe (EU) br.909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 8. svibnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o otvaranju privremenog izvanrednog programa potpore za privatno skladištenje određenih sireva i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. travnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. travnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o odstupanju za 2020. od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 u pogledu sektora voća i povrća te od Delegirane uredbe Komisije (EU)2016/1149 u pogledu sektora vina u vezi s pandemijom bolesti COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. svibnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: AGRI


12. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom druge sjednice u studenom 2019., druge sjednice u siječnju 2020. i sjednice u travnju 2020. dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta.


13. Predstavke

Predstavke od br. 0391-20 do br. 0523-20 upisane su u registar s datumom 13. svibnja 2020. i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.

Predsjednik je objavio da je dana 13. svibnja 2020. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 226. stavka 15. Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


14. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za plenarne sjednice u svibnju 2020. (651.596/PDOJ). U vezi s njim su predložene sljedeće izmjene (članak 158. Poslovnika):

Predsjednik je priopćio da je zaprimio šest zahtjeva za primjenom hitnog postupka (članak 163. Poslovnika) u kontekstu pandemije bolesti COVID-19, a u vezi s usvajanjem sljedećih predmeta tijekom sjednice:

—   Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (predmet odbora INTA);

—   Privremene mjere koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE) (predmet odbora JURI);

—   Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure (predmet odbora TRAN);

—   Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) (predmet odbora TRAN);

—   Privremene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza (predmet odbora TRAN) i

—   Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja (predmet odbora TRAN).

Slijedom toga, nakon savjetovanja s klubovima zastupnika Predsjednik je predložio sljedeće izmjene konačnog nacrta dnevnog reda:

Srijeda

Komsija je povukla prigovor: Prigovor u skladu s člankom 112. stavkom 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika: maksimalne razine ostataka za nekoliko tvari uključujući flonikamid, haloksifop i mandestrobin (točka 49. PDOJ-a) te je zbog toga predmet povučen s dnevnog reda.

Glasovanje:

Prvi krug glasovanja održat će se od 15:30 do 16:45, a na dnevnom redu glasovanja bit će:

—   zahtjevi za primjenu hitnog postupka (4 predmeta odbora TRAN, 1 predmet odbora INTA i 1 premet odbora JURI) (točka 191. PDOJ-a),

— 8 jedinstvenih glasovanja uvrštenih na konačni prijedlog dnevnog reda (točka 190. PDOJ-a),

—   2 izvješća Markusa Ferbera (A9-0006/2020 i A9-0007/2020), izvješće Jana Olbrychta i Margaride Marques (A9-0099/2020) te izvješće Juana Fernanda Lópeza Aguilara (A9-0100/2020),

—   glasovanja po dijelovima o prigovoru: Genetski modificirana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   sve odluke o davanju razrješnice (točka 193. PDOJ-a).

Rezultati prvog kruga glasovanja bit će objavljeni u 19:45.

Drugi krug glasovanja trajat će od 20:00 do 21:15, a glasovat će o prvoj seriji amandmana na prijedloge rezolucije o davanju razrješnice uz konačno glasovanje o prigovoru: genetski modificirana soja (B9-0121/2020).

Rasprave:

Dvije rasprave (točke 14. i 148. PDOJ-a) na teme:

—   Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci izvanrednog sastanka Europskog vijeća održanog 23. travnja 2020. i

—   Izjave Vijeća i Komisije: Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka,

bit će predmet zajedničke rasprave.

Ta će se rasprava održati od 16:00 do 19:00.

Rasprava o izjavama Vijeća i Komsije - Izvanredno zakonodavstvo u Mađarskoj i njegov učinak na vladavinu prava i temeljna prava (točka 12. PDOJ-a) prebačena je na četvrtak od 9:00 do10:00.

Četvrtak

Glasovanja:

Dnevna sjednica počinje u 9:00 objavom rezultata drugog kruga glasovanja održanog u srijedu.

Prvi krug glasovanja održat će se od 9:30 do 10:45 s glasovanjem o drugoj seriji amandmana na prijedloge rezolucije o davanju razrješnice.

Rezultati prvog kruga glasovanja bit će objavljeni u 13:15.

Drugi krug glasovanja održat će se od 13:30 do 14:45, a na dnevnom redu glasovanja bit će:

—   konačno glasovanje o prijedlozima rezolucije o davanju razrješnice;

—   glasovanje o izvješću Oliviera Chastela (A9-0102/2020),

—   glasovanje o predmetu odbora JURI (hitni postupak): Privremene mjere koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE).

Rezultati drugog kruga glasovanja bit će objavljeni u 17:15.

Treći krug glasovanja održat će se od 17:30 do18:45 s glasovanjem o prvoj seriji amandmana na zajednički potpisan prijedlog Rezolucije - Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka (B9-0158/2020) i konačnim glasovanjem o izvješću Oliviera Chastela (A9-0102/2020).

Petak

Dnevna sjednica počet će 9:15 objavom rezultata trećeg kruga glasovanja održanog u četvrtak.

Prvi krug glasovanja održat će se od 9:30 do 10:45, a na dnevnom redu glasovanja bit će:

—   amandmani na predmete odbora INTA i TRAN (hitni postupak) i

—   druga serija amandmana na prijedlog zajednički potpisane Rezolucije - Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka (B9-0158/2020).

Rezultati prvog kruga glasovanja bit će objavljeni u 13:15.

Drugi krug glasovanja održat će se od 14:15 do15:30, a riječ je o konačnom glasovanju na sljedeće teme:

—   prijedlog zajednički potpisane Rezolucije - Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka (B9-0158/2020) i

—   predmeti odbora INTA i TRAN (hitni postupak).

Rezultati drugog kruga glasovanja bit će objavljeni u 17:30.

Treći krug glasovanja o drugim prijedlozima Rezolucije Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka eventualno će se održati od 17:45 do 19:00, a rezultati glasovanja bit će objavljeni u 21:00.

Subota

U subotu neće biti dmnevne sjednice.

Parlament je izrazio suglasnost s tim prijedlozima.

Time je utvrđen plan rada.


15. Prvi krug glasovanja

Parlament je glasovao o sljedećim zahtjevima za primjenu hitnog postupka (članak 163. Poslovnika):

—   Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu;

—   Privremene mjere koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE) ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Odbor za pravna pitanja;

—   Privremene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Odbor za promet i turizam;

—   Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Odbor za promet i turizam;

—   Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Odbor za promet i turizam;

—   Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Odbor za promet i turizam.

Govorili su Clare Daly izjasnila se protiv primjene hitnog postupka u vezi s Privremenim mjerama koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza i Adrián Vázquez Lázara (predsjednik Odbora JURI) govorio je o hitnom postupku u vezi s Privremenim mjerama koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE).

Parlament je jedinstvenim glasovanjem glasovao i o sljedećem:

—   Sporazum o statusu između EU-a i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Sporazum o statusu između EU-a i Srbije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Srbiji ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Srbije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Srbiji [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EZ-a i Indije ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   Obnova Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Ukrajine ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Ukrajine [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   Sporazum između EU-a i Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave ***
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   Sporazum između EU-a i Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Izmjena Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (ICCAT) - Protokol ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Mauritanije: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos, Produljenje Protokola ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019. [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

—   Sigurnosna mreža za zaštitu korisnika programa EU-a: donošenje rezervnog plana za VFO
Izvješće s preporukama Komisiji o sigurnosnoj mreži za zaštitu korisnika programa Unije: donošenje rezervnog plana za VFO [2020/2051(INL)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Međunarodni cestovni autobusni putnički prijevoz između pograničnih regija: kabotaža između Njemačke i Švicarske ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Usluge međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija: kabotaža između Italije i Švicarske ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini *
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlament je glasovao o glasovanju po dijelovima prijedloga rezolucije B9-0121/2020:

Genetski modificirana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Prijedlog rezolucije podesen sukladno članku 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D065067/03 ; 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Eleonora Evi.

Parlament je glasovao o odlukama o davanju razrješnice za godinu 2018.:

—   Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće ECSEL
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska agencija za okoliš
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija za europski GNSS
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (prije Europska agencija za sigurnost zračnog promet) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio V. – Revizorski sud [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (sada Agencija Europske unije za kibersigurnost) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kontrolu ribarstva
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće SESAR
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za osposobljavanje
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Eurojust
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta (sada Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za potporu BEREC-u (do 20. prosinca 2018.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija za suradnju energetskih regulatora
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (sada Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (do 11. prosinca 2018.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europski institut za inovacije i tehnologiju
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija za opskrbu Euratoma
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   Razrješnica za 2018.: osmi, deveti, deseti i jedanaesti Europski razvojni fond
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europski institut za ravnopravnost spolovaIzvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kemikalije
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost hrane
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za temeljna prava
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VII. – Odbor regija [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Europska agencija za lijekove
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Kako nije podnesen prijedlog za odbijanje stajališta Vijeća u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika, sljedeća stajališta Vijeća proglašavaju se odobrenima:

—   Označivanje guma: učinkovitost potrošnje goriva i drugi ključni parametri ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0055)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog “Rezultati glasovanja”, zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 75)

—   Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0056)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog “Rezultati glasovanja”, zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 76)

Glasovanje je bilo moguće do 16:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19:45.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 15:31.)


16. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 16:02.


17. Zaključci izvanrednog sastanka Europskog vijeća održanog 23. travnja 2020. - Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci izvanrednog sastanka Europskog vijeća održanog 23. travnja 2020. (2020/2625(RSP))

Izjave Vijeća i Komisije: Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka (2020/2631(RSP))

Charles Michel (predsjednik Europskog vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Tom Vandendriessche, u ime Kluba zastupnika ID-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Johan Van Overtveldt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik.

Govorio je Charles Michel.

Govorio je Siegfried Mureşan.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík i Paolo Borchia.

PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

Govorili su Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev i Nils Ušakovs.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira i David McAllister.

Govorili su Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga i Konstantinos Arvanitis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes i Jan Olbrycht, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández i Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, Luis Garicano i Valerie Hayer, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ska Keller, Philippe Lamberts i Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Ryszard Antoni Legutko i Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 20 zapisnika od 14.5.2020. (amandmani na prijedloge rezolucija) i točka 6 zapisnika od 15.5.2020. (prijedlozi rezolucije).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 18:57.)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

18. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 19:45.


19. Sastav klubova zastupnika

Cristian Terheş više nije član Kluba zastupnika S&D-a, već je 13. svibnja 2020. pristupio redovima Kluba zastupnika ECR-a.


20. Objava razultata glasovanja

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja o zahtjevima za primjenu hitnog postupka:

Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu

Poimeničnim glasovanjem (602 za, 80 protiv i 7 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Privremene mjere koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Odbor za pravna pitanja

Poimeničnim glasovanjem (649 za, 36 protiv i 4 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Privremene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoza ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Odbor TRAN

Poimeničnim glasovanjem (587 za, 98 protiv i 4 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -Odbor TRAN

Poimeničnim glasovanjem (612 za, 73 protiv i 4 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Pristojbe za upotrebu lučke infrastructure ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Odbor TRAN

Poimeničnim glasovanjem (596 za, 90 protiv i 3 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Četvrti željeznički paket: produljenje razdoblja prenošenja ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Odbor TRAN

Poimeničnim glasovanjem (611 za, 75 protiv i 3 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja :

Sporazum o statusu između EU-a i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0057)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 1)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.

   Sporazum o statusu između EU-a i Srbije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Srbiji ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Srbije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Srbiji [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0058)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 2)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.

   Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EZ-a i Indije ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0059)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 3)

Parlament je odobrio produženje sporazuma.

   Obnova Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Ukrajine ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Ukrajine [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0060)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 4)

Parlament je odobrio produženje sporazuma.

Sporazum između EU-a i Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave ***
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0061)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 5)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.

   Sporazum između EU-a i Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0062)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 6)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.

Izmjena Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (ICCAT) - Protokol ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0063)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 7)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.

   Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Mauritanije: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos, Produljenje Protokola ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019. [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0064)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 8)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja les rapports ne contenant aucun amendement:

   Sigurnosna mreža za zaštitu korisnika programa EU-a: donošenje rezervnog plana za VFO
Izvješće s preporukama Komisiji o sigurnosnoj mreži za zaštitu korisnika programa Unije: donošenje rezervnog plana za VFO [2020/2051(INL)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0099/2020)

(većina zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0065)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 9)

Međunarodni cestovni autobusni putnički prijevoz između pograničnih regija: kabotaža između Njemačke i Švicarske ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0066)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 10)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Usluge međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija: kabotaža između Italije i Švicarske ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0067)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 11)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

   Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini *
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Odbijeno jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0068)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 12)

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja po dijelovima o prigovoru:

Glasovanje po dijelovima o prigovoru u skladu s člankom 112. Poslovnika: Genetski modificirana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Prijedlog rezolucije, podnesen u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D065067/03 ; 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Eleonora Evi

(Potrebna obična većina)

GLASOVANJE PO DIJELOVIMA

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0069)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 13)

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja o odlukama o davanju razrješnice za 2018.:

   Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0070)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 14)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0071)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 15)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0072)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 16)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0073)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 17)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće ECSEL
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0074)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 18)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0075)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 19)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0076)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 20)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Europska agencija za okoliš
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0077)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 21)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0078)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 22)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0079)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 23)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Agencija za europski GNSS
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0080)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 24)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0081)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 25)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (prije Europska agencija za sigurnost zračnog promet) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0082)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 26)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0083)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 27)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0084)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 28)

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IV. – Sud [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0085)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 29)

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0086)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 30)

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0087)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 31)

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio V. – Revizorski sud [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0088)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 32)

Razrješnica za 2018.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0089)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 33)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0090)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 34)

Prijedlog za odgodu davanja razrješnice je prihvaćen i zaključenje poslovnih knjiga se odgađa (vidi Prilog V. članak 5. stavak 1. točku (b) Poslovnika).

Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka (sada Agencija Europske unije za kibersigurnost) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0091)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 35)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0092)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 36)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kontrolu ribarstva
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0093)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" , zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 37)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0094)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 38)

Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće SESAR
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0095)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 39)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za osposobljavanje
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0096)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 40)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Eurojust
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta (sada Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0097)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 41)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0098)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 42)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za potporu BEREC-u (do 20. prosinca 2018.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0099)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 43)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0100)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 44)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Agencija za suradnju energetskih regulatora
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (sada Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0101)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 45)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (do 11. prosinca 2018.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0102)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 46)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europski institut za inovacije i tehnologiju
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0103)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 47)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Agencija za opskrbu Euratoma
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0104)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 48)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: osmi, deveti, deseti i jedanaesti Europski razvojni fond
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0105)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 49)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europski institut za ravnopravnost spolova
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0106)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 50)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0107)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 51)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0108)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 52)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0109)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 53)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku)

Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0110)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 54)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kemikalije
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0111)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 55)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0112)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 56)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost hrane
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0113)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 57)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0114)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 58)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za temeljna prava
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0115)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 59)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VII. – Odbor regija [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0116)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 60)

Razrješnica za 2018.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0117)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 61)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0118)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 62)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Europska agencija za lijekove
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2018. [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOZI ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0119)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 63)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga V. Poslovniku).

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0120)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja", zapisnik od 13., 14. i 15. svibnja 2020., točka 64)

Prijedlog za odgodu davanja razrješnice je prihvaćen i zaključenje poslovnih knjiga se odgađa (vidi Prilog IV. članak 5. stavak 1. točku (b) Poslovnika).


21. Drugi krug glasovanja

Parlament je glasovao o konačnom glasovanju o Prijedlogu rezolucije B9-0121/2020: Genetski modificirana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Parlament je glasovao o prvoj seriji amandmana na prijedloge rezolucija o davanju razrješnice:

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio I. – Europski parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Glasovanje je bilo moguće do 21:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 14. svibnja 2020. (četvrtak) u 9 sati (točka 3. zapisnika od 14.5.2020.).


22. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pismena obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


23. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 651.596/OJJE).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 19:51.


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Ispričani:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Posljednje ažuriranje: 3. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti