Index 
Jegyzőkönyv
PDF 413kWORD 92k
2020. május 13., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az elnök közleménye
 5.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 6.Ülésnaptár
 7.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke)
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke)
 9.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 12.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 13.Petíciók
 14.Ügyrend
 15.Első szavazási kör
 16.Az ülés folytatása
 17.Az Európai Tanács 2020. április 23-i rendkívüli ülésének következtetései – Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv (vita)
 18.Az ülés folytatása
 19.A képviselőcsoportok tagjai
 20.A szavazás eredményének bejelentése
 21.Második szavazási kör
 22.A szavazáshoz fűzött indokolások
 23.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2020. április 17-án/-én (péntek) megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 15.03-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz az Ápolónők Nemzetközi Napja alkalmából és emlékeztet arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy határozott, hogy 2020 a szülésznők és az ápolószemélyzet éve lesz.

Elismeréssel adózik az egészségügyi dolgozóknak a jelenlegi helyzetben tanúsított helytállásukért, és kiemeli a szolidaritási erőfeszítések fenntartásának és annak szükségességét, hogy összehangolt európai választ találjanak az egészségügyi válságokra.

Az elnök emlékeztet a Schuman-nyilatkozat 2020. május 9-i 70. évfordulójára, és kitart amellett, hogy tényleges szolidaritásra van szükség és nagyívű vitafolyamatot kell indítani Európa jövőjéről, ugyanakkor azonnali válaszokat adva az aktuális problémákra.


4. Az elnök közleménye

Az elnök közleményt tesz, amelyben pontosítja a Parlamentben bevezetett megelőző intézkedéseket, melyek lehetővé teszik ezen ülés során a közösségi távolságtartást.


5. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2020. április 16-i és a 2020. április 17-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Elżbieta Kruk közli, hogy jelen volt a 2019. július 15-i, a 2019. október 9-i és a 2020. január 14-i ülésen, de neve nem szerepel a jelenléti íveken.

°
° ° °

Felszólal Thomas Waitz és Jörg Meuthen.


6. Ülésnaptár

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezletének legutóbbi, 2020. május 5-i, keddi ülésén a képviselőcsoportok elnökeivel közösen úgy határozott, hogy a jelenlegi ülést meghosszabítja 2020. május 15-e, péntekig, hogy a Parlament továbbra is teljes mértékben el tudja látni feladatait, konkrétan be tudja tölteni költségvetési szerepét.


7. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés P8_TA(2018)0307(COR01) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.) (az Európai Parlament által 2018. július 5-én a szóban forgó rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont – P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - LIBE bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha 24 órán belül egy képviselőcsoport, vagy legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő kéri, hogy bocsássák azt szavazásra.


8. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke)

Az elnök az eljárási szabályzat 71. cikkének megfelelően bejelenti, hogy n maz AGRI és a PECH bizottság az alábbi jelentésekkel kapcsolatban határozott intézményközi tárgyalások megindításáról:

—   AGRI bizottság: Javaslat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Előadó:: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   PECH bizottság: Javaslat az (EU) 2016/1139 rendeletnek a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalra vonatkozó halászati kapacitás felső értékhatárai, az adatgyűjtés és a balti-tengeri ellenőrzési intézkedések tekintetében, valamint az 508/2014/EU rendeletnek a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalat halászó flották végleges beszüntetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Előadó:: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

Az eljárási szabályzat 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2020. május 14-én, csütörtökön éjfélig a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló bizottsági határozatot.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatról.


9. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével közösen 2020. április 17-én, pénteken a rendes eljárásnak megfelelően elfogadott alábbi aktusokat írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1301/2013/EU és az 1303/2013/EU rendeletnek az európai strukturális és beruházási alapok COVID19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 223/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 508/2014/EU és az 1379/2013/EU rendeletnek a COVID-19-járvány halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatásának enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2020/000 TA 2020 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL

- Javaslat a Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi határozatra (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

utalva

illetékes:

INTA

- Javaslat az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ECON

- Javaslat az (EU) 2017/352 rendeletnek a kikötőhasználati díjak üzemeltető szervek vagy illetékes hatóságok általi kivetését a COVID19-járvánnyal összefüggésben rugalmasan kezelő rendelkezések lehetővé tétele érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Covid19-világjárványra való tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat az (EU) 2016/797 irányelvnek és az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetésre vonatkozó időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a Portugáliának, Spanyolországnak, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az 1305/2013/EU rendeletnek a Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás biztosítását célzó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AGRI

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – AT jelöltje (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Tanács rendelete az európai részvénytársaságok (SE-k) és az európai szövetkezetek (SCE-k) közgyűlésére vonatkozó ideiglenes intézkedésekről (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

utalva

illetékes:

JURI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az Európai Parlament által a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről szóló ajánlásról (2020/2004(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Jelentés az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal (2019/0078M(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (jelenleg az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Jelentés az Eurojust (jelenleg: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Jelentés a BEREC Működését Segítő Ügynökség (2018. december 20. előtt: az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (jelenleg: az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) (2018. december 11. előtt: a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Jelentés az Európai Bankhatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Jelentés az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (korábban: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Jelentés az uniós ügynökségek 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2019. évi éves jelentés (2019/2126(INI)) - BUDG bizottság - Előadó: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti közös európai légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Ajánlás az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmét szolgáló biztonsági hálóról: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása (2020/2051(INL)) - BUDG bizottság - Előadók: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Jelentés az Európai Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2019/2214(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletének a pilóta nélküli légijármű-rendszerek két új osztályának bevezetése tekintetében történő módosításáról (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. április 27

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU és a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak az egyes energiafogyasztást befolyásoló termékek címkézése tekintetében történő helyesbítéséről (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. április 27

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. április 27

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2020/124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) által hozott védelmi és végrehajtási intézkedések egyes rendelkezései és mellékletei tekintetében történő módosításáról (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. április 27

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatok és a víziállatoktól származó állati eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. április 28

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Bahama-szigeteknek, Barbadosnak, Botswanának, Kambodzsának, Ghánának, Jamaicának, Mauritiusnak, Mongóliának, Mianmarnak/Burmának, Nicaraguának, Panamának és Zimbabwénak a melléklet I. pontjában szereplő táblázatba való felvétele, valamint Bosznia-Hercegovinának, Etiópiának, Guyanának, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságnak, Srí Lankának és Tunéziának az említett táblázatból való törlése tekintetében történő módosításáról (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 7

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a globális felmelegedési potenciál értékei és az üvegházhatású gázok jegyzékére vonatkozó iránymutatások, valamint az uniós nyilvántartási rendszer tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá a 666/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatási program megnyitásáról és a támogatás összegének előzetes rögzítéséről (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. április 30

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. április 30

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a zöldség- és gyümölcságazat vonatkozásában az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől, a borágazat vonatkozásában pedig az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől a 2020. év tekintetében történő eltérésről (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 4

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


12. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2019. novemberi II., a 2020. januári II. és a 2020. áprilisi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.


13. Petíciók

A 0391-20–0523-20. számú petíciókat 2020. május 13-án nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2020. május 13-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


14. Ügyrend

Kiosztották a 2020. májusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (651.596/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Az elnök közli, hogy a Covid19-világjárvány összefüggésében hat kérelmet kapott a sürgősségi eljárás alkalmazására (az eljárási szabályzat 163. cikke) a következő dokumentumok elfogadása céljából:

—   A Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás (INTA-dosszié);

—   Az európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűléseire vonatkozó ideiglenes intézkedések (JURI-dosszié);

—   Kikötőhasználati díjak (TRAN-dosszié);

—   A tanúsítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes rendelkezések (saláta) (TRAN-dosszié);

—   A légi járatok működtetésére vonatkozó ideiglenes intézkedések (TRAN-dosszié) és

—   4. vasúti csomag: az átültetésre vonatkozó időszakok meghosszabbítása (TRAN-dosszié).

Ennek következtében a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök a végleges napirendtervezet következő módosításait javasolja:

Szerda

A Bizottság visszavonta a következő kifogást: Számos anyag, többek között a flonikamid, a haloxifop és a mandesztrobin megengedett szermaradék-határértéke (a PDOJ 94. pontja), ennélfogva a dosszié lekerül a napirendről.

Szavazások:

Az első szavazási körre 15.30 és 16.45 között kerül sor, ekkor szavaznak az alábbiakról:

—   sürgősségi eljárás alkalmazása iránti kérelmek (4 TRAN-dosszié, 1 INTA-dosszié és 1 JURI-dosszié) (a PDOJ 191. pontja),

—   a végleges napirendtervezetben szereplő 8 egyetlen szavazás (a PDOJ 190. pontja),

—   Markus Ferber 2 jelentés (A9-0006/2020 és A9-0007/2020), Jan Olbrycht és Margarida Marques jelentése (A9-0099/2020) és Juan Fernando López Aguilar jelentése (A9-0100/2020),

—   részenkénti szavazások az alábbi kifogásról: géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójabab (B9-0121/2020),

—   a mentesítéssel kapcsolatos valamennyi határozat (a PDOJ 193. pontja).

Az első szavazási kör eredményeit 19.45-kor jelentik be.

A második szavazási körre 20 óra és 21.15 között kerül sor, ekkor szavaznak a mentesítésekhez kapcsolódó állásfoglalásra irányuló indítványokhoz fűzött módosítások első csomagjáról és ekkor kerül sor a géntechnológiával módosított szójabab elleni kifogásról (B9-0121/2020) szóló zárószavazásra.

Viták:

Az alábbi két vitára (a PDOJ 14. pontja és a PDOJ 148. pontja):

—   Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács 2020. április 23-i rendkívüli ülésének következtetései és

—   A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv

egy időben kerül sor,

mégpedig 16 órától 19 óráig.

A Vészhelyzeti kormányzás Magyarországon és annak hatása a jogállamiságra és az alapvető jogokra című tanácsi és bizottsági nyilatkozatokról folytatott vitát (a PDOJ 12. pontja) áthelyezik csütörtökön 9-től 10 óráig.

Csütörtök

Szavazások:

Az ülés 9 órakor kezdődik, ekkor jelentik be a szerdai ülés második szavazási körának eredményeit.

Az első szavazási körre 9.30 és 10.45 között kerül sor. Ekkor szavaznak a mentesítési állásfoglalási indítványokhoz kapcsolódó módosítások második csomagjáról.

Az első szavazási kör eredményeit 13.15-kor jelentik be.

A második szavazási körre 13.30 és 14.45 közöt kerül sor, ekkor szavaznak az alábbiakról:

—   zárószavazás a mentesítéssel kapcsolatos állásfoglalási indítványokról,

—   Olivier Chastel jelentéséről (A9-0102/2020),

—   a JURI-dossziéról (sürgősségi eljárás): Az európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűléseire vonatkozó ideiglenes intézkedések.

A második szavazási kör eredményeit 17.15-kor jelentik be.

A harmadik szavazási körre 17.30 és 18.45 között kerül sor, ekkor szavaznak az Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv (B9-0158/2020) című, együttesen aláírt állásfoglalási indítványhoz kapcsolódó módosítások első csomagjáról és ekkor kerül sor az Olivier Chastel jelentéséről (A9-0102/2020) szóló zárószavazásra.

Péntek

Az ülést 9.15-kor nyitják meg a csütörtöki harmadik szavazási kör eredményeinek bejelentésével.

Az első szavazási körre 9.30 és 10.45 között kerül sor, ekkor szavaznak az alábbiakról:

—   az INTA- és a TRAN-dossziékhoz (sürgősségi eljárás) fűzött módosítások és

—   az Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv együttesen aláírt állásfoglalásra irányuló indítványhoz (B9-0158/2020) fűzött módosítások második csomagja.

Az első szavazási kör eredményeit 13.15-kor jelentik be.

A második szavazási körre 14 óra és 15.30 között kerül sor, ekkor zajlik le a zárószavazás az alábbiakról:

—   az Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv együttesen aláírt állásfoglalásra irányuló indítvány(B9-0158/2020) és

—   az INTA- és a TRAN-dossziék (sürgősségi eljárás).

A második szavazási kör eredményeit 17.30-kor jelentik be.

Az Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv témaköréről szóló egyéb állásfoglalási indítványokról az esetleges harmadik szavazási kör 17.45 és 19 óra között zajlik, és a szavazások eredményeit 21 órakor jelentik be.

Szombat

Szombaton nem lesz ülés.

A Parlament egyetért ezekkel a javaslatokkal.

Az ügyrendet megállapítják.


15. Első szavazási kör

A Parlamentnek szavazást tart az alábbi sürgősségi eljárás iránti kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke):

—   A Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság;

—   Az európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűléseire vonatkozó ideiglenes intézkedések ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Jogi Bizottság;

—   A légi járatok működtetésére vonatkozó ideiglenes intézkedések ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság;

—   A tanúsítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes rendelkezések (saláta) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság;

—   Kikötőhasználati díjak ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság;

—   4. vasúti csomag: az átültetésre vonatkozó időszakok meghosszabbítása ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

Felszólal Clare Daly a sürgősségi eljárás alkalmazása ellen (A légi járatok működtetésére vonatkozó ideiglenes intézkedések) és Adrián Vázquez Lázara (a JURI bizottság elnöke) a sürgősségi eljárás alkalmazásáról Az európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűléseire vonatkozó ideiglenes intézkedések dosszié tekintetében.

A Parlament egyetlen szavazást tart az alábbiakról:

—   Az EU és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegró területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás ***
Ajánlás az Európai Unió és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegró területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Az EU és Szerbia közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerbiában végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás ***
Ajánlás az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerb Köztársaság területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   AZ EK és India közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítása ***
Ajánlás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   Az EK és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítása ***
Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   EU–Belarusz megállapodás a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról ***
Ajánlás az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   EU–Belarusz megállapodás a vízumok kiadásának megkönnyítéséről ***
Ajánlás az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosítása – jegyzőkönyv ***
Ajánlás az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   EK–Mauritánia halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás, a jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
Ajánlás az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Clara Aguilera (A9-0088/2020);

—   Biztonsági háló az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása
Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlással egy biztonsági hálóról az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása [2020/2051(INL)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Németország és Svájc között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek ***I
Jelentés Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Olaszország és Svájc között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek ***I
Jelentés az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere *
Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

A Parlament részenkénti szavazást tart a B9-0121/2020 állásfoglalási indítványról:

A géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójabab
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján, A géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójabab (B9-0121/2020) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Illetékes képviselők: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp és Eleonora Evi

A Parlament szavazást tart a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó alábbi mentesítési határozatokról:

—   2018. évi mentesítés: Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH2 közös vállalkozás)
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   2018. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   2018. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI Közös Vállalkozás)
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   2018. évi mentesítés: ECSEL Közös Vállalkozás
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   2018. évi közös vállalkozás: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   2018. évi mentesítés: A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Jelentés az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (2018. szeptember 11. előtt: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – az Európai Unió Bírósága
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – az Európai Unió Bírósága [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (jelenleg az ENISA (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (jelenleg Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   2018. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   2018. évi mentesítés: Eurojust
Jelentés az Eurojust (jelenleg: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   2018. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   2018. évi menetesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Jelentés a BEREC Működését Segítő Ügynökség (2018. december 20. előtt: az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (jelenleg az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége
Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (jelenleg: az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   2018. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) (2018. december 11. előtt: a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   2018. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   2018. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Bankhatóság
Jelentés az Európai Bankhatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (jelenleg Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   2018. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   2018. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Mivel a Tanács álláspontjaival kapcsolatban az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke értelmében egyetlen elutasításra irányuló javaslatot sem nyújtottak be, az alábbi tanácsi álláspontokat jóváhagyottnak nyilvánítják:

—   A gumiabroncsok címkézése: üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek ***II
Ajánlás második olvasatra a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0055)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 75. pont)

—   A víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelmények ***II
Ajánlás második olvasatra a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0056)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 76. pont)

A szavazás 16.45-ig tart.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményét 19.45-kor jelentik be.

(Az ülést 15.31-kor felfüggesztik.)


16. Az ülés folytatása

Az ülés 16.02-kor folytatódik.


17. Az Európai Tanács 2020. április 23-i rendkívüli ülésének következtetései – Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2020. április 23-i rendkívüli ülésének következtetései (2020/2625(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Új többéves pénzügyi keret, saját források és gazdaságélénkítési terv (2020/2631(RSP))

Charles Michel (az Európai Tanács elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tom Vandendriessche, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johan Van Overtveldt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, független.

Felszólal: Charles Michel.

Felszólal: Siegfried Mureşan.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík és Paolo Borchia.

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev és Nils Ušakovs.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira és David McAllister.

FelszólalMaroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga és Konstantinos Arvanitis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes és Jan Olbrycht, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández és Eider Gardiazabal Rubial, az S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, Luis Garicano és Valerie Hayer, a Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, Philippe Lamberts és Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ryszard Antoni Legutko és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében, az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.5.14-i jegyzőkönyv, 20. pont (módosítások az állásfoglalásra irányuló indítványokhoz) és 2020.5.15-i jegyzőkönyv, 6. pont (állásfoglalásra irányuló indítványok).

(Az ülést 18.57-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

18. Az ülés folytatása

Az ülés 19.45-kor folytatódik.


19. A képviselőcsoportok tagjai

Cristian Terheş többé nem az S&D képviselőcsoport tagja, 2020. május 13-i hatállyal csatlakozott a ECR képviselőcsoporthoz.


20. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a sürgősségi eljárás iránti kérelmekről tartott szavazás eredményeit:

A Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Név szerinti szavazással (602 mellette, 80 ellene, 7 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűléseire vonatkozó ideiglenes intézkedések ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Jogi Bizottság

Név szerinti szavazással (649 mellette, 36 ellene, 4 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

A légi járatok működtetésére vonatkozó ideiglenes intézkedések ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN bizottság

Név szerinti szavazással (587 mellette, 98 ellene, 4 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

A tanúsítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes rendelkezések (saláta) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - TRAN bizottság

Név szerinti szavazással (612 mellette, 73 ellene, 4 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Kikötőhasználati díjak ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN bizottság

Név szerinti szavazással (596 mellette, 90 ellene, 3 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

4. vasúti csomag: az átültetésre vonatkozó időszakok meghosszabbítása ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN bizottság

Név szerinti szavazással (611 mellette, 75 ellene, 3 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét::

Az EU és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegró területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás ***
Ajánlás az Európai Unió és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegró területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0057)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 1. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

   Az EU és Szerbia közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerbiában végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás ***
Ajánlás az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerb Köztársaság területén végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0058)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 2. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

   AZ EK és India közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítása ***
Ajánlás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0059)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 3. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megújításával.

   Az EK és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítása ***
Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0060)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 4. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megújításával.

EU–Belarusz megállapodás a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról ***
Ajánlás az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0061)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 5. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

   EU–Belarusz megállapodás a vízumok kiadásának megkönnyítéséről ***
Ajánlás az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0062)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 6. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosítása – jegyzőkönyv ***
Ajánlás az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0063)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 7. pont)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.

   EK–Mauritánia halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás, a jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
Ajánlás az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0064)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 8. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Az elnök felolvassa a módosításokat nem tartalmazó jelentésekről tartott szavazások eredményeit:

   Biztonsági háló az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása
Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlással egy biztonsági hálóról az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása [2020/2051(INL)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Margarida Marques (A9-0099/2020)

(az összes parlamenti képviselő többsége)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0065)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 9. pont)

Németország és Svájc között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek ***I
Jelentés Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0066)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 10. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Olaszország és Svájc között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek ***I
Jelentés az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0067)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 11. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

   A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere *
Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT TERVEZETE

Elutasítva egyetlen szavazással (P9_TA(2020)0068)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 12. pont)

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét: a kifogásról szóló részenkénti szavazás:

A géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójabab
Állásfoglalási indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 112. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében nyújtottak be, a géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D065067/03 - 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Illetékes képviselők: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp és Eleonora Evi

(Egyszerű többség szükséges.)

RÉSZENKÉNTI SZAVAZÁS

Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0069)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 13. pont)

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét: a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésekről szóló határozatok:

   2018. évi mentesítés: Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH2 közös vállalkozás)
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0070)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 14. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0071)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 15. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI Közös Vállalkozás)
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0072)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 16. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0073)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 17. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: ECSEL Közös Vállalkozás
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0074)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 18. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0075)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 19. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi közös vállalkozás: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0076)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 20. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0077)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 21. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0078)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 22. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0079)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 23. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0080)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 24. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0081)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 25. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Jelentés az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (2018. szeptember 11. előtt: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0082)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 26. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0083)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 27. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0084)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 28. pont)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – az Európai Unió Bírósága
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – az Európai Unió Bírósága [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0085)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 29. pont)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0086)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 30. pont)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0087)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 31. pont)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0088)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 32. pont)

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0089)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 33. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0090)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 34. pont)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (jelenleg az ENISA (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0091)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 35. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (jelenleg Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0092)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 36. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0093)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 37. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0094)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 38. pont)

2018. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0095)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 39. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0096)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 40. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Eurojust
Jelentés az Eurojust (jelenleg: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0097)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 41. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0098)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 42. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi menetesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Jelentés a BEREC Működését Segítő Ügynökség (2018. december 20. előtt: az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0099)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 43. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (jelenleg az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0100)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 44. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége
Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (jelenleg: az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0101)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 45. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) (2018. december 11. előtt: a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0102)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 46. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0103)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 47. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0104)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 48. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0105)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 49. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0106)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 50. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0107)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 51. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Bankhatóság
Jelentés az Európai Bankhatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0108)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 52. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0109)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 53. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját)

2018. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (jelenleg Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0110)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 54. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0111)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 55. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0112)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 56. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0113)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 57. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0114)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 58. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0115)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 59. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0116)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 60. pont)

2018. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0117)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 61. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0118)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 62. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK

Elfogadva. (P9_TA(2020)0119)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 63. pont)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0120)
(A szavazás részletei: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. május 13., 14. és 15., 64. pont)

A mentesítés elhalasztva és az elszámolások lezárása is elhalasztva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


21. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványról: B9-0121/2020: A géntechnológiával módosított MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 szójabab

A Parlament szavazást tart a mentesítésekről szóló állásfoglalási indítványokhoz kapcsolódó módosítások első csomagjáról:

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A9-0021/2020)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

A szavazás 21.15-ig tart.

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét 2020. május 14-én, csütörtökön, 9 órakor jelentik be (2020.5.14-i jegyzőkönyv, 3. pont ).


22. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


23. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 651.596/OJJE).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 19.51-kor berekesztik.


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Utolsó frissítés: 2020. július 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat