Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 16k
Četrtek, 14. maj 2020 - Bruselj

5. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament mora glasovati o drugem sklopu predlogov sprememb k predlogom resolucij o razrešnici (točka 15 zapisnika z dne 13.5.2020).

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (zdaj Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) (ENISA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

Razrešnica 2018: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

Razrešnica 2018: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

Razrešnica 2018: osmi, deveti, deseti in enajsti Evropski razvojni sklad
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

Razrešnica 2018: Evropski inštitut za enakost spolov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

Razrešnica 2018: Evropska agencija za kemikalije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VII – Odbor regij [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

Razrešnica 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Glasovanje je potekalo do 10.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo razglašeni ob 13.15.

Zadnja posodobitev: 9. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov