Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel

6. Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu jätkamine)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (2020/2620(RSP))

(Arutelu algus: vt 14.5.2020 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Gwendoline Delbos-Corfield fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Márton Gyöngyösi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki ja Lena Düpont.

Sõna võtsid Věra Jourová (komisjoni asepresident) ja Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 9. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika