Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel

6. Poikkeuslainsäädäntö Unkarissa ja sen vaikutus oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Poikkeuslainsäädäntö Unkarissa ja sen vaikutus oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin (2020/2620(RSP))

(Keskustelun alku: ks. istunnon pöytäkirja 14.5.2020, kohta 4)

Puheenvuorot: Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Márton Gyöngyösi, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki ja Lena Düpont.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) ja Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja).

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 9. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö