Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 3k
Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs - Brisele

6. Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (debašu turpinājums)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (2020/2620(RSP)).

(Debašu sākums: skatīt 14.5.2020. protokola 4. punkts.)

Uzstājās Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE grupas vārdā, Nicola Procaccini ECR grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Márton Gyöngyösi, pie grupām nepiederošs deputāts, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki un Lena Düpont.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) un Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika