Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel

6. Undantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Undantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (2020/2620(RSP))

(Inledning på debatten: se punkt 4 i protokollet av den 14.5.2020)

Talare: Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Márton Gyöngyösi, grupplös, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki och Lena Düpont.

Talare: Věra Jourová (kommissionens vice ordförande) och Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy