Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela

7. 70. rocznica deklaracji Schumana (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: 70. rocznica deklaracji Schumana (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Pascal Durand w imieniu grupy Renew, Jörg Meuthen w imieniu grupy ID, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella i Nicola Beer.

Głos zabrali Maroš Šefčovič i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności