Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel

7. 70-årsdagen av Schumandeklarationen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: 70-årsdagen av Schumandeklarationen (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Pascal Durand för Renew-gruppen, Jörg Meuthen för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella och Nicola Beer.

Talare: Maroš Šefčovič och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy