Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel

8. Användning av kontaktspårningsappar för att bekämpa coronaviruset (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Användning av kontaktspårningsappar för att bekämpa coronaviruset (2020/2634(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Karen Melchior för Renew-gruppen, Jean-Lin Lacapelle för ID-gruppen, Alexandra Geese för Verts/ALE-gruppen, Beata Mazurek för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols och Massimiliano Salini.

Talare: Didier Reynders och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.03.)

Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy